เงินฝาก

เงินฝาก

เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเกียรตินาคิน เงินฝากสำหรับธุรกิจของคุณ จะเติบโตงอกงามด้วยผลตอบแทนดีที่ได้รับกับ "ดอกเบี้ยสูงจริง" จาก หลากหลายผลิตภัณฑ์เงินฝาก ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ ทุกความต้องการอย่างแท้จริง

ดูต่อด้านล่าง
เงินฝาก

เงินฝาก

เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเกียรตินาคิน เงินฝากสำหรับธุรกิจของคุณ จะเติบโตงอกงามด้วยผลตอบแทนดีที่ได้รับกับ "ดอกเบี้ยสูงจริง" จาก หลากหลายผลิตภัณฑ์เงินฝาก ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ ทุกความต้องการอย่างแท้จริง
20140627064215-19927.png

บัญชีออมทรัพย์ เคเค เซฟวิ่งส์ พลัส


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก
บัญชีออมทรัพย์ เคเค เซฟวิ่งส์ พลัส

ความพิเศษที่แตกต่างกับดอกเบี้ยสูง ที่มากกว่าออมทรัพย์ทั่วไป

 • ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้มาก
 • รับดอกเบี้ยตามวงเงิน
 • ฝาก - ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สะดวก คล่องตัว ด้วยบัตร ATM
 • ฝากเงินเพิ่มเพื่อรับดอกเบี้ยสูงสุด ได้ตลอดเวลา
 • คำนวณดอกเบี้ยให้รายวัน ตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
 • บริการ KK Smart SMS แจ้งสรุปยอดบัญชีในวันถัดไป ทุกครั้งที่มีการดำเนินธุรกรรมผ่านบัญชี


อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่

 20140627064152-01524.png

บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เซฟวิ่งส์


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก
บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เซฟวิ่งส์

 

 • รับดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจํา
 • สะดวก คล่องตัว ด้วยบัตร ATM
 • คํานวณดอกเบี้ย ให้รายวัน จากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามสัดส่วนจํานวนเงินที่กําหนด
 • บริการ KK Smart SMS แจ้งสรุปยอดบัญชีในวันถัดไป ทุกครั้งที่มีการดําเนินธุรกรรมผ่านบัญชี
 • ถอน/โอนเงิน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ได้สูงสุดถึงเดือนละ 4 ครั้ง


อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่ 20140627064237-00315.png

บัญชีเงินฝากประจำ


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

บัญชีเงินฝากประจำ


สัมผัสผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงจริง ที่คุณเลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการกับบัญชีเงินฝากประจำ

 • ฝากแบบมีระยะเวลา จ่ายคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา
 • รับดอกเบี้ยในอัตราที่แน่นอน
 • เพิ่มความคล่องตัวให้คุณสามารถเลือกรับดอกเบี้ยได้ทั้งแบบราย 6 เดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลา
 • มั่นใจโดยได้สมุดคู่ฝากเป็นหลักฐาน

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่ บัญชีกระแสรายวัน


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • faq
 • สนใจคลิก


บัญชีกระแสรายวัน เคเค เคอร์เร้นท์ พลัส

พิเศษเพื่อคุณกับดอกเบี้ยที่เรามีให้ แม้เป็นกระแสรายวัน เพื่อกำไรที่ธุรกิจคุณ ได้มากกว่าที่เคย


บัญชีกระแสรายวัน ที่มีดอกเบี้ยให้

 • โดยใช้เช็คเป็นหลักฐานในการถอนเงิน
 • สะดวกปลอดภัย โดยไม่ต้องพกพาเงินสดติดตัว
 • ฝากเงินเพิ่ม เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ตลอดเวลา
 • คำนวณดอกเบี้ยรายวัน ตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันอัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่ 

 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • faq
 • สนใจคลิก


บัญชีกระแสรายวันทั่วไป

เพื่อคุณบริหารเงินหมุนเวียนได้สะดวกและคล่องตัวแบบไร้ขีดจำกัด ให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้ตามต้องการ เตรียมพร้อมสำหรับทุกความต้องการในการลงทุนได้อย่างลงตัว ด้วยความมั่นคงสูงสุดกับธนาคารเกียรตินาคินบัญชีเงินฝาก กระแสรายวันทั่วไป

เพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจหมุนเวียน พร้อมทุกการแข่งขัน เพื่อธรุกิจเติบโตได้ไกลมากขึ้น

 • โดยใช้เช็คเป็นหลักฐานในการถอนเงิน
 • สะดวกปลอดภัย โดยไม่ต้องพกพาเงินสดติดตัว
 • ไม่มีดอกเบี้ยเงินฝาก
อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่