บริการ KK Biz e-Banking

บริการ KK Biz e-Banking

ธนาคารออนไลน์สำหรับองค์กรธุรกิจ บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เคียงข้างคุณ ให้คุณต่อยอดทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทั้งยังสามารถทำธุรกรรมได้หลากหลาย ตามความต้องการ อีกทั้งมั่นใจได้ในระบบความปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล สำหรับการทำทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณ

ดูต่อด้านล่าง
บริการ KK Biz e-Banking

บริการ KK Biz e-Banking

ธนาคารออนไลน์สำหรับองค์กรธุรกิจ บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เคียงข้างคุณ ให้คุณต่อยอดทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทั้งยังสามารถทำธุรกรรมได้หลากหลาย ตามความต้องการ อีกทั้งมั่นใจได้ในระบบความปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล สำหรับการทำทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณ
20160208025601-20443.png

บริการ KK Biz e-Banking


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ

ธนาคารออนไลน์สำหรับองค์กรธุรกิจ ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เคียงข้างคุณ ให้คุณต่อยอดการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว สามารถทำธุรกรรมได้หลากหลาย ตามความต้องการ โดยมั่นใจได้ในระบบความปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล สำหรับการทำทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณ อีกทั้ง บริการ KK Biz e-Banking ยังรองรับการใช้งานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษบริการเรียกเก็บเงิน (Collection)

 • บริการเรียกเก็บเงินตามคำสั่ง (Direct Debit) โดยธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของคู่ค้า/ลูกหนี้ (เฉพาะบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร)บริการชำระเงิน (Payment)

 • บริการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารแบบหลายรายการ โดยโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน เพื่อโอนเงินเข้าภายในบริษัท และบุคคลอื่นภายในธนาคาร
 • บริการโอนเงินต่างธนาคารแบบหลายรายการ โดยโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน เพื่อนำเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร


บริการเรียกดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก

บริการเรียกดูรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร ในรูปแบบรายงาน ไม่ว่าจะเป็น
 • ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก
 • รายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากแบบย้อนหลัง โดยสามารถดูย้อนหลังได้ 6 เดือน
 • รายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากแบบรายวัน


บริการเรียกดูข้อมูลบัญชีสินเชื่อ

บริการเรียกดูรายการเคลื่อนไหวในบัญชีสินเชื่อ สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ในรูปแบบรายงาน ไม่ว่าจะเป็น
 • รายละเอียดเงินกู้ เช่น วงเงินตามสัญญา วงเงินที่สามารถเบิกได้ เงินต้นคงค้างดอกเบี้ย และดอกเบี้ยคงค้าง เป็นต้น
 • รายละเอียดวงเงินย่อย ได้แก่ วงเงินหนังสือค้ำประกัน วงเงินอาวัล โดยสามารถดูย้อนหลังได้ 1 ปี
 • รายละเอียดรายการเคลื่อนไหวในบัญชี โดยสามารถดูย้อนหลังได้ 1 ปีบริการสำหรับลูกค้าธุรกิจรถยนต์ (Dealer/Tent)

 • บริการจัดส่ง ติดตามสถานะ เรียกดูรายงานย้อนหลังของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • บริการติดตามข้อมูลสถานะ และรายละเอียดสินเชื่อฟลอร์แพลน


มาตรฐานความปลอดภัย

 • ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการให้บริการนี้ ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบ Firewall เพื่อใช้ในการตรวจสอบและสกัดกั้นข้อมูลหรือคำสั่งที่แปลกปลอมในการใช้ระบบ และการใช้ระบบ Secured Socket Layer (SSL) 128 bits ซึ่งเป็นวิธีการปกป้องข้อมูลที่รับเข้า-ส่งออกด้วยการนำข้อมูลมาเข้ารหัสพิเศษ ทำให้ข้อมูลที่ส่งนั้นมีความปลอดภัยสูงในระหว่างการส่งชุดข้อมูลไปยังปลายทาง รวมถึงการตอบกลับจากปลายทางมายังผู้ทำรายการ
 • ลูกค้าสามารถกำหนดวงเงินในการทำรายการโอนเงินได้ ทั้งแบบต่อวัน หรือต่อรายการ
 • ในการทำรายการโอนเงิน ลูกค้าจะต้องใช้รหัส OTP (One Time Password) เพื่อประกอบการอนุมัติรายการโอนเงินทุกครั้ง
 • ระบบมีการจัดการ Session timeout หากลูกค้าไม่ได้ใช้งานหรือทำรายการภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะ Logout ให้โดยอัตโนมัติ


KK Biz e-Banking