สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อธุรกิจ

พร้อมขับเคลื่อนทุกความคิดในธุรกิจให้เป็นจริง... บริการสินเชื่อธุรกิจที่ให้ "คุณค่า" มากกว่าเพียง "เงินลงทุน" พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงเข้าใจในธุรกิจ มองเห็นโอกาสก่อนคู่แข่งในตลาด และมุ่งเน้นความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ลูกค้าสามารถแข่งขันได้โดยสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินสูงสุด มีกำหนดชำระคืนที่ยืดหยุ่น เพื่อลูกค้าคนพิเศษของธนาคารโดยเฉพาะ

ดูต่อด้านล่าง
KK Annual Seminar 2015

KK Annual Seminar 2015

ธนาคารเกียรตินาคิน วิเคราะห์ตลาดอสังหาฯ ปี 58 จับตาตลาดเช่า “อพาร์ตเม้นต์และโรงแรม” ยังคงเติบโตได้ดี ... รายละเอียดงานสัมมนา พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย คลิกที่นี่
สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อธุรกิจ

พร้อมขับเคลื่อนทุกความคิดในธุรกิจให้เป็นจริง... บริการสินเชื่อธุรกิจที่ให้ "คุณค่า" มากกว่าเพียง "เงินลงทุน" พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงเข้าใจในธุรกิจ มองเห็นโอกาสก่อนคู่แข่งในตลาด และมุ่งเน้นความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ลูกค้าสามารถแข่งขันได้โดยสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินสูงสุด มีกำหนดชำระคืนที่ยืดหยุ่น เพื่อลูกค้าคนพิเศษของธนาคารโดยเฉพาะ
20140614124057-23144.png

สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สำหรับพัฒนาโครงการเพื่อการขาย เช่น บ้านจัดสรร คอนโด ฯลฯ

สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วงเงินค่าก่อสร้างและพัฒนาสาธารณูปโภคเต็มที่เพียงพอต่อการพัฒนาโครงการ

เรามุ่งเน้นการให้วงเงินค่าก่อสร้างให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และความสามารถในการบริหารงานก่อสร้างให้ผู้ประกอบการ เพื่อความมั่นใจในการส่งมอบบ้าน หรืออาคารที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับผู้ซื้อรายย่อย


เงื่อนไขการชำระคืนที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 1,000 โครงการของทีมงานธนาคาร ทำให้เราเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ เรามีนโยบายร่วมกับผู้ประกอบการกำหนดเงื่อนไขที่สอดคล้องต่อการทำงาน และช่วยลดความเสี่ยงให้กับโครงการ

ทีมงานให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน

เพราะเชี่ยวชาญในธุรกิจ เราจึงเข้าใจและมองเห็นโอกาสก่อนคู่แข่งในตลาด เรามีทีมงานเฉพาะด้านคอยให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เช่น การเลือกที่ดินที่เหมาะสมกับธุรกิจ ข้อมูลวิจัยเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจ ข้อมูลการออกแบบงานก่อสร้าง และนวัตกรรมวัสดุต่างๆ รวมถึงสนับสนุนงานขาย และการตลาดเพื่อธุรกิจที่แข่งขันได้
 


บริการสินเชื่อ/ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ค่าที่ดิน เพื่อใช้ซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการ
 • วงเงินกู้ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพที่ดิน ถมดิน และพัฒนาสาธารณูปโภคในโครงการ
 • วงเงินกู้ค่าก่อสร้างอาคารในโครงการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆ ตามประเภทของการพัฒนา เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือ อาคารคอนโดมิเนียม
 • วงเงินหนังสือค้ำประกัน หรืออาวัล เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ เช่น หนังสือค้ำประกันการจัดสรร หนังสือค้ำประกันต่อการไฟฟ้า และการอาวัลการชำระเงินค่าที่ดินสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
เข้าสู่ "ระบบบริหารโครงการ สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Kiatnakin Real Estate Lending Application)" -> คลิกที่นี่20140614124201-15142.png

สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรมโดยเฉพาะ
 


วงเงินค่าก่อสร้างสูงและเงื่อนไขการผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น

เพราะเชี่ยวชาญและเข้าใจในการทำธุรกิจเป็นอย่างดี เราจึงกำหนดเงื่อนไขผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยวงเงินก่อสร้างสูงสุด 100%* ของมูลค่างานก่อสร้าง และระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดถึง 15 ปี*
 

ดูแลให้คำปรึกษาโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

เรามีทีมงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทีมสถาปนิก วิศวกร ดูแลให้คำปรึกษาเรื่องงานออกแบบอาคาร และการก่อสร้าง รวมถึงนวัตกรรมการก่อสร้างและวัสดุตกแต่งต่างๆ รวมถึงสนับสนุนงานขาย และการตลาดเพื่อธุรกิจที่แข่งขันได้
 


บริการสินเชื่อ/ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ใหม่ เพื่อสร้างโครงการใหม่หรือขยายโครงการ
 • วงเงิน RE-FINANCEเปลี่ยนจากสถาบันการเงินเดิม เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า - วงเงินซื้อโครงการ
 • วงเงินสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น นำอพาร์ทเม้นท์ที่ปลอดภาระมาค้ำประกันวงเงินกู้เพื่อใช้ต่อยอดธุรกิจ วงเงินเพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงโครงการ
 • วงเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์รอการขาย และพัฒนาโครงการเป็นรูปแบบให้เช่า


20140614124307-25582.png

สินเชื่อธุรกิจขนส่ง


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

สินเชื่อสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจขนส่ง ครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้ รถบรรทุกขนส่งขนาดใหญ่

 สินเชื่อธุรกิจขนส่ง

ผ่อนยาวกว่า พร้อมวงเงินกู้สูงสุด

 
สินเชื่อแนวคิดใหม่ เน้นเงื่อนไขสินเชื่อที่ยืดหยุ่นและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการ ด้วยวงเงินสินเชื่อที่มากกว่า ระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนานกว่า รวมถึงวงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการ
 

พร้อมสนับสนุนธุรกิจเพื่อความสำเร็จของลูกค้าอย่างยั่งยืน

เพราะเราเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในธุรกิจ ขั้นตอนอนุมัติ วงเงิน หรือระยะเวลาการผ่อนชำระของเรา จึงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถสนับสนุนวงเงินให้ลูกค้าพร้อมดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องทันที และมองถึงความสำเร็จของลูกค้าอย่างยั่งยืน
 


บริการสินเชื่อ/ประเภทวงเงิน

 • วงเงินสินเชื่อเช่าซื้อได้สูงสุดถึง 100% โดยไม่ต้องมีเงินดาวน์ ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดถึง 5 ปี
 • วงเงินสนับสนุนส่วนควบของรถในอัตราดอกเบี้ยเดียวกัน
 • วงเงินกู้เพื่อซื้อที่ดิน ก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่ง โดยอนุมัติวงเงินกู้สูงสุดถึง 80% ของราคาประเมินหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 8 ปี
 • วงเงินเช่าซื้อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรถเช่า
 • วงเงินทุนหมุนเวียน (O/D) เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่ง ธุรกิจอู่ต่อรถยนต์ สำหรับซื้อวัตถุดิบ หรือใช้หมุนเวียนในกิจการ


สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • faq
 • สนใจคลิก

สินเชื่อสำหรับสำหรับผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์มือสองและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ใหม่

 
สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลนวงเงินสินเชื่อที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้ประกอบการค้ารถยนต์ และตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด


เรามีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และวงเงินสินเชื่อระยะยาวที่ใช้ในการลงทุน เพื่อผู้ประกอบการค้ารถยนต์ที่มีประวัติการส่งงานเช่าซื้อที่ดี และมีศักยภาพกับเรา วงเงินสินเชื่อสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจค้ารถยนต์ที่กำลังเติบโตได้ เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถนำเสนอวงเงินสินเชื่อที่มีความยืดหยุ่น และเหมาะสมได้ตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการ รวมถึงมีหน่วยงานที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ เพื่อรองรับการค้าขายรถยนต์ ซึ่งจะช่วยเอื้อประโยชน์กับธุรกิจของผู้ประกอบการอย่างครบวงจร อีกทั้งยังสนับสนุนธุรกิจต่อเนื่องของผู้ประกอบการค้ารถยนต์ เช่น ศูนย์บริการ อู่สี ประดับยนต์ คาร์แคร์ เป็นต้น
 


วงเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้น (Short Term Loan)


 • วงเงินกู้สินเชื่อฟลอร์แพลน (Floor Plan) : เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการสั่งซื้อรถยนต์ หรือจัดหารถยนต์ เพื่อเสริมสภาพคล่องและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้เอกสารชุดแจ้งจำหน่ายรถยนต์ (กรณีรถยนต์ใหม่) หรือเล่มทะเบียนรถยนต์ (กรณีรถยนต์มือสอง) ในการเบิกใช้วงเงิน
 • วงเงินกู้สินเชื่อเบิกเกินบัญชี (Overdraft) : เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับหมุนเวียนในธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ โดยสามารถเบิกใช้วงเงินจากบัญชีเดินสะพัด ได้ตามที่ได้รับอนุมัติวงเงินจากธนาคาร
 • วงเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) : เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้นสำหรับธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ระยะเวลาครบกำหนด 3-12 เดือน


-

วงเงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan)


 • เป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาว : ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสำหรับประกอบธุรกิจรถยนต์ เช่น การซื้อที่ดิน การก่อสร้างสถานประกอบการรถยนต์มือสอง โชว์รูมรถยนต์และศูนย์บริการ เป็นต้น
สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อฟลอร์แพลน


ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตทุกกรณี (ทั้งจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย) 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงตามหนี้ค้างชำระ
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  (ทั้งจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย) 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงตามหนี้ค้างชำระ
3. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
    และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ (ADD)
20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

รายละเอียดความคุ้มครอง
1. กรณีเสียชีวิต (Life)
     ในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตทั้งจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์เท่ากับ
     ตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ใน ตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
2. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPD)
     ในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา
     ไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์เท่ากับจำนวนที่ได้ระบุไว้ในตารางแสดงจำนวนเงินเอา
      ประกันภัยที่ลดลง
3. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ (ADD)
     3.1 กรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
     3.2 กรณีสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

20140614124601-15079.png

สินเชื่ออุตสาหกรรม


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม

 สินเชื่ออุตสาหกรรม


พร้อมมอบเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นและผ่อนปรนมากกว่า

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม ที่มอบระยะเวลากู้ที่ยาวกว่าเหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ พิจารณาอนุมัติรวดเร็ว โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำการสร้างโรงงานและสำนักงาน การลงทุนในเครื่องจักร และการพิจารณาวงเงินเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ (มี / ไม่มีหลักประกัน)
 

บริการสินเชื่อ/ประเภทวงเงิน

 • สินเชื่อเพื่อขยายโรงงาน
 • ลงทุนเครื่องจักรในรูปแบบวงเงินกู้ระยะยาว หรือลิซซิ่ง ทั้งซื้อในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ
 • เงินทุนหมุนเวียนในระยะเริ่มต้น หรือ RE-Finance
 • สินเชื่อเพื่อการค้ำประกันต่างๆ เช่น การค้ำประกันการใช้ระบบสาธารณูปโภค การประมูลงาน เป็นต้น


20141008104007-22934.png

สินเชื่อเพื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

สินเชื่อที่ให้บริการผู้ประกอบการธุรกิจผลิต/จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ค้าหรือให้บริการเช่าเครื่องจักรก่อสร้าง หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง
 

สินเชื่อเพื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง


วงเงินหลากหลาย ตอบรับทุกความต้องการ

 
มิติใหม่ของการให้บริการสินเชื่อเพื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้างที่
ยืดหยุ่นครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นวงเงินกู้ วงเงินเช่าซื้อ และวงเงินลิสซิ่ง เพื่อใช้ในการผลิต/จำหน่ายวัสดุ และเครื่องจักรก่อสร้าง

บริการสินเชื่อ/ประเภทวงเงิน

 • วงเงินเช่าซื้อรถเฮี๊ยบ รถโม่ผสมคอนกรีต รถขุด รถบด รถตัก รถเครน รถบรรทุกสิบล้อ รถหัวลากพร้อมหางพ่วงและส่วนควบ เพื่อใช้ในกิจการก่อสร้าง
 • สินเชื่อเพื่อขยายโรงงาน (ซื้อที่ดิน สร้างโรงงาน สำนักงาน)
 • ซื้อเครื่องจักรใช้ในงานก่อสร้าง เช่น เครนโรงงาน (ลิสซิ่ง เงินกู้ระยะยาว)
 • เงินทุนหมุนเวียน (มีหลักประกัน)
 • เงินกู้ระยะยาวเพื่อการลงทุน
 • สินเชื่อเพื่อขยายโรงงานผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป (Precast) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ซื้อที่ดิน สร้างโรงงาน สำนักงาน)