สินเชื่อธุรกิจ

พร้อมขับเคลื่อนทุกความคิดในธุรกิจให้เป็นจริง... บริการสินเชื่อธุรกิจที่ให้ "คุณค่า" มากกว่าเพียง "เงินลงทุน" พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงเข้าใจในธุรกิจ มองเห็นโอกาสก่อนคู่แข่งในตลาด และมุ่งเน้นความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ลูกค้าสามารถแข่งขันได้โดยสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินสูงสุด มีกำหนดชำระคืนที่ยืดหยุ่น เพื่อลูกค้าคนพิเศษของธนาคารโดยเฉพาะ

สินเชื่อธุรกิจ

พร้อมขับเคลื่อนทุกความคิดในธุรกิจให้เป็นจริง... บริการสินเชื่อธุรกิจที่ให้ "คุณค่า" มากกว่าเพียง "เงินลงทุน" พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงเข้าใจในธุรกิจ มองเห็นโอกาสก่อนคู่แข่งในตลาด และมุ่งเน้นความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ลูกค้าสามารถแข่งขันได้โดยสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินสูงสุด มีกำหนดชำระคืนที่ยืดหยุ่น เพื่อลูกค้าคนพิเศษของธนาคารโดยเฉพาะ

สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สำหรับพัฒนาโครงการเพื่อการขาย เช่น บ้านจัดสรร คอนโด ฯลฯ


วงเงินค่าก่อสร้างและพัฒนาสาธารณูปโภคเต็มที่เพียงพอต่อการพัฒนาโครงการ

เรามุ่งเน้นการให้วงเงินค่าก่อสร้างให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และความสามารถในการบริหารงานก่อสร้างให้ผู้ประกอบการ เพื่อความมั่นใจในการส่งมอบบ้าน หรืออาคารที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับผู้ซื้อรายย่อย


เงื่อนไขการชำระคืนที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 1,000 โครงการของทีมงานธนาคาร ทำให้เราเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ เรามีนโยบายร่วมกับผู้ประกอบการกำหนดเงื่อนไขที่สอดคล้องต่อการทำงาน และช่วยลดความเสี่ยงให้กับโครงการ

ทีมงานให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน

เพราะเชี่ยวชาญในธุรกิจ เราจึงเข้าใจและมองเห็นโอกาสก่อนคู่แข่งในตลาด เรามีทีมงานเฉพาะด้านคอยให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เช่น การเลือกที่ดินที่เหมาะสมกับธุรกิจ ข้อมูลวิจัยเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจ ข้อมูลการออกแบบงานก่อสร้าง และนวัตกรรมวัสดุต่างๆ รวมถึงสนับสนุนงานขาย และการตลาดเพื่อธุรกิจที่แข่งขันได้
 


บริการสินเชื่อ/ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ค่าที่ดิน เพื่อใช้ซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการ
 • วงเงินกู้ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพที่ดิน ถมดิน และพัฒนาสาธารณูปโภคในโครงการ
 • วงเงินกู้ค่าก่อสร้างอาคารในโครงการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆ ตามประเภทของการพัฒนา เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือ อาคารคอนโดมิเนียม
 • วงเงินหนังสือค้ำประกัน หรืออาวัล เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ เช่น หนังสือค้ำประกันการจัดสรร หนังสือค้ำประกันต่อการไฟฟ้า และการอาวัลการชำระเงินค่าที่ดินสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรมโดยเฉพาะ
 


วงเงินค่าก่อสร้างสูงและเงื่อนไขการผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น

เพราะเชี่ยวชาญและเข้าใจในการทำธุรกิจเป็นอย่างดี เราจึงกำหนดเงื่อนไขผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยวงเงินก่อสร้างสูงสุด 100%* ของมูลค่างานก่อสร้าง และระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดถึง 15 ปี*
 

ดูแลให้คำปรึกษาโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

เรามีทีมงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทีมสถาปนิก วิศวกร ดูแลให้คำปรึกษาเรื่องงานออกแบบอาคาร และการก่อสร้าง รวมถึงนวัตกรรมการก่อสร้างและวัสดุตกแต่งต่างๆ รวมถึงสนับสนุนงานขาย และการตลาดเพื่อธุรกิจที่แข่งขันได้
 


บริการสินเชื่อ/ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ใหม่ เพื่อสร้างโครงการใหม่หรือขยายโครงการ
 • วงเงิน RE-FINANCEเปลี่ยนจากสถาบันการเงินเดิม เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า - วงเงินซื้อโครงการ
 • วงเงินสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น นำอพาร์ทเมนท์ที่ปลอดภาระมาค้ำประกันวงเงินกู้เพื่อใช้ต่อยอดธุรกิจ วงเงินเพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงโครงการ
 • วงเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์รอการขาย และพัฒนาโครงการเป็นรูปแบบให้เช่า


สินเชื่อธุรกิจขนส่ง


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

สินเชื่อสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจขนส่ง ครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้ รถบรรทุกขนส่งขนาดใหญ่

 

ผ่อนยาวกว่า พร้อมวงเงินกู้สูงสุด

 
สินเชื่อแนวคิดใหม่ เน้นเงื่อนไขสินเชื่อที่ยืดหยุ่นและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการ ด้วยวงเงินสินเชื่อที่มากกว่า ระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนานกว่า รวมถึงวงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการ
 

พร้อมสนับสนุนธุรกิจเพื่อความสำเร็จของลูกค้าอย่างยั่งยืน

เพราะเราเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในธุรกิจ ขั้นตอนอนุมัติ วงเงิน หรือระยะเวลาการผ่อนชำระของเรา จึงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถสนับสนุนวงเงินให้ลูกค้าพร้อมดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องทันที และมองถึงความสำเร็จของลูกค้าอย่างยั่งยืน
 


บริการสินเชื่อ/ประเภทวงเงิน

 • วงเงินสินเชื่อเช่าซื้อได้สูงสุดถึง 100% โดยไม่ต้องมีเงินดาวน์ ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดถึง 5 ปี
 • วงเงินสนับสนุนส่วนควบของรถในอัตราดอกเบี้ยเดียวกัน
 • วงเงินกู้เพื่อซื้อที่ดิน ก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่ง โดยอนุมัติวงเงินกู้สูงสุดถึง 80% ของราคาประเมินหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 8 ปี
 • วงเงินเช่าซื้อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรถเช่า
 • วงเงินทุนหมุนเวียน (O/D) เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่ง ธุรกิจอู่ต่อรถยนต์ สำหรับซื้อวัตถุดิบ หรือใช้หมุนเวียนในกิจการ


สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน


สินเชื่อสำหรับสำหรับผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์มือสองและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ใหม่

 วงเงินสินเชื่อที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้ประกอบการค้ารถยนต์ และตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด


เรามีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และวงเงินสินเชื่อระยะยาวที่ใช้ในการลงทุน เพื่อผู้ประกอบการค้ารถยนต์ที่มีประวัติการส่งงานเช่าซื้อที่ดี และมีศักยภาพกับเรา วงเงินสินเชื่อสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจค้ารถยนต์ที่กำลังเติบโตได้ เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถนำเสนอวงเงินสินเชื่อที่มีความยืดหยุ่น และเหมาะสมได้ตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการ รวมถึงมีหน่วยงานที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ เพื่อรองรับการค้าขายรถยนต์ ซึ่งจะช่วยเอื้อประโยชน์กับธุรกิจของผู้ประกอบการอย่างครบวงจร อีกทั้งยังสนับสนุนธุรกิจต่อเนื่องของผู้ประกอบการค้ารถยนต์ เช่น ศูนย์บริการ อู่สี ประดับยนต์ คาร์แคร์ เป็นต้น
 


วงเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้น (Short Term Loan)


 • วงเงินกู้สินเชื่อฟลอร์แพลน (Floor Plan) : เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการสั่งซื้อรถยนต์ หรือจัดหารถยนต์ เพื่อเสริมสภาพคล่องและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้เอกสารชุดแจ้งจำหน่ายรถยนต์ (กรณีรถยนต์ใหม่) หรือเล่มทะเบียนรถยนต์ (กรณีรถยนต์มือสอง) ในการเบิกใช้วงเงิน
 • วงเงินกู้สินเชื่อเบิกเกินบัญชี (Overdraft) : เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับหมุนเวียนในธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ โดยสามารถเบิกใช้วงเงินจากบัญชีเดินสะพัด ได้ตามที่ได้รับอนุมัติวงเงินจากธนาคาร
 • วงเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) : เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้นสำหรับธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ระยะเวลาครบกำหนด 3-12 เดือน


-

วงเงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan)


 • เป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาว : ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสำหรับประกอบธุรกิจรถยนต์ เช่น การซื้อที่ดิน การก่อสร้างสถานประกอบการรถยนต์มือสอง โชว์รูมรถยนต์และศูนย์บริการ เป็นต้น


แบบให้ความคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันที่ลดลง (Floor Plan Long Term)


สรุปความคุ้มครอง
แผนประกันคุ้มครองสินเชื่อฟลอร์แพลนด้วยจำนวนเงินอาประกันภัยที่ลดลงตามภาระหนี้สิน
(Floor Plan Long Term)

ความคุ้มครองหลัก (จ่ายชดเชยเพื่อปิดบัญชีเงินกู้) ความคุ้มครองพิเศษ (จ่ายชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุ)
1.เสียชีวิต (Life) ชดเชยหนี้สินลดลงตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ 1. กรณีอุบัติเหตุ (ADD) (คุ้มครองสูงสุด 12 ปี) ชดเชย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญา
 • เสียชีวิต
 • ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 • สูญเสียอวัยวะสำคัญ 2 ใน 6 ส่วน หากสูญเสียอวัยวะสำคัญ 1 ส่วน ชดเชย 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
  * กรณีสาธารณะภัยชดเชยเพิ่มอีก 1 เท่า
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ (TPD) ชดเชยหนี้สินลดลงตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ  

เงื่อนไขความคุ้มครอง
 • คุ้มครองการเสียชีวิต คุ้มครองการเสียชีวิตทั้งกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ และจะลดลงตามตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยบริษัทจะจ่ายชดเชยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับผู้เอาประกันภัยจนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
 • คุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ คุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทั้งกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ และจะลดลงตามตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยบริษัทจะจ่ายชดเชยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับผู้เอาประกันภัยจนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 180 วัน เมื่อสิ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะจ่ายร้อยละ 50 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยยังคงทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงต่อเนื่องอีกไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ได้รับเงินงวดแรกข้างต้น บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 หรือ สูญเสียอวัยวะสำคัญอันได้แก่ สูญเสียตาทั้งสองข้าง สูญเสียมือทั้งสองข้างตั้งแต่ข้อมือ สูญเสียเท้าทั้งสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า สูญเสียตา มือ หรือเท้า รวมกันตั้งแต่ 2 ข้าง ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ เดือนที่เกิดการสูญเสียอวัยวะสำคัญ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น (สูงสุดไม่เกิน 12 ปี) เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจนเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ตามรายละเอียดต่อไปนี้

  ความคุ้มครองอุบัติเหตุ ชดเชยกรณีอุบัติเหตุทั่วไป ชดเชยกรณีอุบัติเหตุสาธารณะภัย
  3.1 เสียชีวิต 20% 40%
  3.2 ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (แบ่งจ่าย 2 ครั้ง ตามเงื่อนไข) 20% 40%
  3.3 สูญเสียอวัยวะสำคัญอันได้แก่    
  สูญเสียมือทั้ง 2 ข้างตั้งแต่ข้อมือ 20% 40%
  สูญเสียเท้าทั้ง 2 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า 20% 40%
  สูญเสียตาทั้ง 2 ข้าง 20% 40%
  สูญเสียตา มือ หรือเท้า รวมกันตั้งแต่ 2 ข้างขึ้นไป 20% 40%
  สูญเสียตา มือ หรือเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 12% 24%
  % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น


แบบให้ความคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ 1 ปี (Floor Plan OD1)


สรุปความคุ้มครอง
แผนประกันคุ้มครองสินเชื่อฟลอร์แพนแบบจำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ 1 ปี (Floor Plan OD1)

ความคุ้มครองหลัก (จ่ายชดเชยเพื่อปิดบัญชีเงินกู้) ความคุ้มครองพิเศษ (จ่ายชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุ)
1.เสียชีวิต (Life) (คุ้มครอง 1 ปี) ชดเชยหนี้สินด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ (คุ้มครอง 1 ปี) ไม่มีความคุ้มครอง
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ (TPD) ชดเชยหนี้สินด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ (คุ้มครอง 1 ปี)  

เงื่อนไขความคุ้มครอง
 • คุ้มครองการเสียชีวิต คุ้มครองการเสียชีวิตทั้งกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ และจะลดลงตามตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยบริษัทจะจ่ายชดเชยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับผู้เอาประกันภัยจนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
 • คุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ คุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทั้งกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ และจะลดลงตามตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยบริษัทจะจ่ายชดเชยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับผู้เอาประกันภัยจนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 180 วัน เมื่อสิ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะจ่ายร้อยละ 50 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยยังคงทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงต่อเนื่องอีกไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ได้รับเงินงวดแรกข้างต้น บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 หรือ สูญเสียอวัยวะสำคัญอันได้แก่ สูญเสียตาทั้งสองข้าง สูญเสียมือทั้งสองข้างตั้งแต่ข้อมือ สูญเสียเท้าทั้งสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า สูญเสียตา มือ หรือเท้า รวมกันตั้งแต่ 2 ข้าง ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ เดือนที่เกิดการสูญเสียอวัยวะสำคัญ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น (สูงสุดไม่เกิน 12 ปี) เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจนเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ตามรายละเอียดต่อไปนี้

  ความคุ้มครองอุบัติเหตุ ชดเชยกรณีอุบัติเหตุทั่วไป ชดเชยกรณีอุบัติเหตุสาธารณะภัย
  3.1 เสียชีวิต 20% 40%
  3.2 ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (แบ่งจ่าย 2 ครั้ง ตามเงื่อนไข) 20% 40%
  3.3 สูญเสียอวัยวะสำคัญอันได้แก่    
  สูญเสียมือทั้ง 2 ข้างตั้งแต่ข้อมือ 20% 40%
  สูญเสียเท้าทั้ง 2 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า 20% 40%
  สูญเสียตาทั้ง 2 ข้าง 20% 40%
  สูญเสียตา มือ หรือเท้า รวมกันตั้งแต่ 2 ข้างขึ้นไป 20% 40%
  สูญเสียตา มือ หรือเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 12% 24%
       % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

แบบให้ความคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ 1 ปี มี AI (Floor Plan OD2)


สรุปความคุ้มครอง
แผนประกันคุ้มครองสินเชื่อฟลอร์แพนแบบจำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ 1 ปี มี AI (Floor Plan OD2)

ความคุ้มครองหลัก (จ่ายชดเชยเพื่อปิดบัญชีเงินกู้) ความคุ้มครองพิเศษ (จ่ายชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุ)
1.เสียชีวิต (Life) (คุ้มครอง 1 ปี) ชดเชยหนี้สินด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ (คุ้มครอง 1 ปี) 1. กรณีอุบัติเหตุ (AI) (คุ้มครอง 1 ปี)
ชดเชย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญา

 • เสียชีวิต
 • ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (ตามสัญญา)
 • สูญเสียอวัยวะสำคัญ 2 ใน 6 ส่วน หากสูญเสียอวัยวะสำคัญ 1 ส่วน ชดเชย 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญา
  * กรณีสาธารณะภัยชดเชยเพิ่มอีก 1 เท่า (ยกเว้นการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร)
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ (TPD) ชดเชยหนี้สินด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ (คุ้มครอง 1 ปี)  

เงื่อนไขความคุ้มครอง
 • คุ้มครองการเสียชีวิต คุ้มครองการเสียชีวิตทั้งกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ 100 เปอร์เซ็นต์ของเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี โดยบริษัทจะจ่ายชดเชยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับผู้เอาประกันภัยจนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
 • คุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ บริษัทจะจ่ายเงินทดแทนเมื่อผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 360 วันติดต่อกัน เมื่อสิ้นระยะเวลาเช่นว่านั้น บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีดังต่อไปนี้ถือเป็นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • สูญเสียตาทั้งสองข้าง
  • สูญเสียมือทั้งสองข้างตั้งแต่ข้อมือ
  • สูญเสียเท้าทั้งสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า
  • สูญเสียตา มือ หรือเท้า รวมกันตั้งแต่ 2 ข้าง ขึ้นไป


 • คุ้มครองอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี) เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจนเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ตามรายละเอียดต่อไปนี้

  ความคุ้มครองอุบัติเหตุ ชดเชยกรณีอุบัติเหตุทั่วไป ชดเชยกรณีอุบัติเหตุสาธารณะภัย
  3.1 เสียชีวิต 100% 200%
  3.2 ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (แบ่งจ่าย 2 ครั้ง ตามเงื่อนไข) 100% 200%
  3.3 สูญเสียอวัยวะสำคัญอันได้แก่    
  สูญเสียมือทั้ง 2 ข้างตั้งแต่ข้อมือ 100% 200%
  สูญเสียเท้าทั้ง 2 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า 100% 200%
  สูญเสียตาทั้ง 2 ข้าง 100% 200%
  สูญเสียตา มือ หรือเท้า รวมกันตั้งแต่ 2 ข้างขึ้นไป 100% 200%
  สูญเสียตา มือ หรือเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 60% 120%
  นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน 25% 50%
  3.3 การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (แบ่งจ่าย 2 ครั้งตามเงื่อนไขสัญญาประกันภัย) 100% -

สินเชื่ออุตสาหกรรม


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม

 


พร้อมมอบเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นและผ่อนปรนมากกว่า

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม ที่มอบระยะเวลากู้ที่ยาวกว่าเหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ พิจารณาอนุมัติรวดเร็ว โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำการสร้างโรงงานและสำนักงาน การลงทุนในเครื่องจักร และการพิจารณาวงเงินเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ (มี / ไม่มีหลักประกัน)
 

บริการสินเชื่อ/ประเภทวงเงิน

 • สินเชื่อเพื่อขยายโรงงาน
 • ลงทุนเครื่องจักรในรูปแบบวงเงินกู้ระยะยาว หรือลิซซิ่ง ทั้งซื้อในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ
 • เงินทุนหมุนเวียนในระยะเริ่มต้น หรือ RE-Finance
 • สินเชื่อเพื่อการค้ำประกันต่างๆ เช่น การค้ำประกันการใช้ระบบสาธารณูปโภค การประมูลงาน เป็นต้น


สินเชื่อเพื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

สินเชื่อที่ให้บริการผู้ประกอบการธุรกิจผลิต/จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ค้าหรือให้บริการเช่าเครื่องจักรก่อสร้าง หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง
 วงเงินหลากหลาย ตอบรับทุกความต้องการ

 
มิติใหม่ของการให้บริการสินเชื่อเพื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้างที่
ยืดหยุ่นครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นวงเงินกู้ วงเงินเช่าซื้อ และวงเงินลิสซิ่ง เพื่อใช้ในการผลิต/จำหน่ายวัสดุ และเครื่องจักรก่อสร้าง

บริการสินเชื่อ/ประเภทวงเงิน

 • วงเงินเช่าซื้อรถเฮี๊ยบ รถโม่ผสมคอนกรีต รถขุด รถบด รถตัก รถเครน รถบรรทุกสิบล้อ รถหัวลากพร้อมหางพ่วงและส่วนควบ เพื่อใช้ในกิจการก่อสร้าง
 • สินเชื่อเพื่อขยายโรงงาน (ซื้อที่ดิน สร้างโรงงาน สำนักงาน)
 • ซื้อเครื่องจักรใช้ในงานก่อสร้าง เช่น เครนโรงงาน (ลิสซิ่ง เงินกู้ระยะยาว)
 • เงินทุนหมุนเวียน (มีหลักประกัน)
 • เงินกู้ระยะยาวเพื่อการลงทุน
 • สินเชื่อเพื่อขยายโรงงานผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป (Precast) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ซื้อที่ดิน สร้างโรงงาน สำนักงาน)