ข่าวและกิจกรรม

โปรดระวังอีเมลและเว็บไซต์หลอกลวง

  • 12 Mar 2018
  • 2,050

ธนาคารไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลบัญชี หรือนโยบายมอบรางวัลล็อตเตอรี่ ผ่านช่องทางอีเมล เว็บไซต์หรือช่องทางใดๆ หากท่านได้รับการร้องขอข้อมูล หรือแจ้งให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านช่องทางดังกล่าว โปรดอย่าให้ข้อมูลหรือตอบกลับอีเมลหรือเว็บไซต์ดังกล่าว

# อื่นๆที่น่าสนใจ