ร่วมงานกับเรา

Our Home, Your Future
"เราเชื่อว่า งานที่ดี เป็นพื้นฐาน ของทุกเรื่องราวในชีวิต"

ร่วมงานกับเรา

Our Home, Your Future
"เราเชื่อว่า งานที่ดี เป็นพื้นฐาน ของทุกเรื่องราวในชีวิต"

รู้จักเรา


ที่ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่นี่ ทุกเสียงของพนักงานทุกคนเท่าเทียมกันและได้รับการรับฟังอย่างเสมอภาค

เราพร้อมเปิดรับวัฒนธรรม ความคิด ความเห็นต่างๆ เพื่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานทุกคนให้กล้าที่จะคิด และแบ่งปันความคิดดีๆ นั้นให้กับทีมงาน เพื่อต่อยอดความคิดซึ่งกันและกัน

เราทำงานกันอย่างใกล้ชิด เหมือนพี่ เหมือนน้อง ทำให้เราสามารถดึงทุกศักยภาพและความแข็งแกร่ง เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง และพร้อมมองไปข้างหน้าเสมอ

เราทำงานหนัก แต่เราก็เล่นหนัก ( Work Smart Play Hard) ที่ ธนาคารเกียรตินาคิน เรามีกิจกรรม ชมรมหลากหลาย ให้พนักงานได้ร่วมเล่น ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ

เราร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จ เมื่องานบรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะงานเล็กหรือใหญ่ เพราะเราให้ความสำคัญกับทุกก้าวของความสำเร็จ ความคิดของเราจึงมุ่งไปข้างหน้า อย่างไม่เคยหยุดนิ่ง

ธนาคารเกียรตินาคิน พร้อมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เราไม่หยุดในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงาน และสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่เพียงต่อยอดการเติบโตในเส้นทางอาชีพของตนเอง แต่เรายังสนับสนุนให้ทุกคนแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เราจึงได้ชื่อว่าเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้”
หากคุณต้องการชีวิตแบบนี้ บรรยากาศแบบนี้ในการทำงาน … มาร่วมงานกับเรา


พนักงานของเรา


นิธิวดี ตันติพจน์ (ปุ้ย)

ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักผู้บริหาร

“เกียรตินาคินเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีวัฒนธรรมองค์กรเหมือนองค์กรขนาดเล็ก เราเน้นการเป็น flat organization ตัดสินใจเร็ว ทำงานเป็นทีม และมีความเป็นกันเองเหมือนครอบครัว เราทำงานจริงจัง เน้นผลงาน แต่ไม่เคร่งเครียด ซึ่งทำให้มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี เกียรตินาคินกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงองค์กรค่อนข้างมาก ส่วนตัวชอบความท้าทายและรู้สึกสนุกที่ได้มีส่วนร่วมผลักดันโปรเจ็คและโครงการต่างๆ ซึ่งช่วยให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น”

ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์ (ออสติน)

ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สายกลยุทธ์

“เกียรตินาคินเป็นองค์กรที่อบอุ่น เพื่อนพนักงานไม่แข่งขันแต่ช่วยกันผลักดันงานต่างๆ ให้ไปสู่เป้าหมาย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ขณะที่พนักงานเองก็เคารพในวิสัยทัศน์และการตัดสินใจของผู้บริหาร นอกจากนั้น ผู้บริหารยังเป็นกันเองกับพนักงาน ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ อีกทั้งนอกเหนือจากงาน ยังชวนกันทำกิจกรรม เล่นกีฬาและออกกำลังกายร่วมกัน ทำให้การทำงานมีความเป็นกันเองและไม่เกร็งจนเกินไปครับ”

ทิพนันทา ตีระวนิช (มะนาว)

ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ สายการเงินและงบประมาณ

"ประทับใจ KK เพราะเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความแตกต่างและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ นอกจากนั้น ผู้บริหารทุกท่านยังมีความเป็นกันเอง และเปิดโอกาสให้กับพนักงานในทุกระดับ ให้แสดงความคิดนอกกรอบ (แบบสร้างสรรค์) ได้เต็มที่ มีลักษณะการทำงานแบบ coaching จากหัวหน้าสู่ลูกน้องที่ไม่มีลำดับขั้นมากนัก ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล"

กษิดิศ ทองปลิว (เอ็ม)

รองผู้อำนวยการ บริหารความเสี่ยงด้านตลาด สายบริหารความเสี่ยง

"องค์กรมีการตั้งเป้าหมายและวางหลักในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ทำให้พนักงานมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคนเก่ง ได้เรียนรู้จากผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์ที่หลากหลายในอุตสาหกรรมการเงินส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน เพื่อที่จะได้ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร รับรองได้เลยว่า... ไม่ผิดหวังครับ"

พิมพิชญา เกื้อกูล (พิม)

เจ้าหน้าที่หัวหน้าพัฒนาธุรกิจ สาขาคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ สำนักงานขายภาค กทม.3 สายเครือข่ายการขายและบริการ

"พิมรักและชื่นชม KK ในหลายๆ เรื่องที่ทางธนาคารทำ และมอบให้กับสังคม โดยเฉพาะเวลาที่เราได้มองเห็นความสุขของลูกค้า เวลานั้นเราได้มีส่วนช่วยคลี่คลายและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ พิมเห็นรอยยิ้มที่ทำให้พิมยิ้มตาม แล้วมันก็เป็นคำตอบที่บอกเราในใจว่า KK ไม่ได้ให้แค่รายได้ หรือว่าความมั่นคง แต่ยังมีความสุขของคนอื่นที่เราได้รับมาเพิ่มคุณค่าทางจิตใจ.....ของเราเองด้วย"

รตาพร จงเผ่าพันธ์ (มัดหมี่)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตราสารอนุพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน สายปฏิบัติการ

“Growing up by Sharing วลีนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วค่ะ... สำหรับการทำงานที่นี่ ในวันแรกที่เข้ามายอมรับเลยค่ะว่า ‘เกร็ง’ พี่ๆ ที่ร่วมงานด้วยมีแต่คนเก่งๆ และทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันมาก ตอนนั้นรู้สึกกังวลที่จะแสดงความคิดเห็นนะ เพราะคิดว่าพี่เค้าเก่งขนาดนั้นจะอยากฟังเราหรอ แต่พอได้เริ่มทำงานแล้วกลับตรงกันข้ามเลยค่ะ พี่ๆ เค้าเปิดโอกาสให้เราได้ร่วมแสดงความเห็นเสมอ ถ้าไอเดียไหนของเราเข้าท่า ก็จะนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเองมากๆ ค่ะ :)"
สายงานของเรา


สายบริหารความเสี่ยง


ทีมของเราเป็นกลไกที่สำคัญในการดูแลให้ธุรกิจของธนาคารดำเนินไปโดยรอบคอบ คำนึงถึงผลกระทบรอบด้าน ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดได้ งานของทีมของเราคือช่วยให้เพื่อนๆ ในสายงานอื่นเข้าใจผลของความเสี่ยงและช่วยให้ประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำ นอกจากนี้เรายังสร้างนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีให้กับองค์กร เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่มีทักษะการวิเคราะห์ในระดับสูง เข้าใจธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกลไกที่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติในการมองหาโอกาสพร้อมๆ กับการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
 • สายบริหารความเสี่ยง
 • สายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
 • สายกลยุทธ์
 • สายตรวจสอบภายใน
 • สำนักกฎหมายเอราวัณ
 • สายตลาดการเงิน
 • สำนักผู้บริหาร
 • สายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์
 • สายเครือข่ายการขายและบริการ
 • สายธนบดีธนกิจ
 • สายสินเชื่อบรรษัท
 • สายสินเชื่อธุรกิจ
 • สายบริหารหนี้
 • สายวิเคราะห์ตรวจสอบเครดิต
 • สายการเงินและงบประมาณ
 • สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สายปฏิบัติการ
 • สายบริหารทรัพยากรบุคคล


ติดต่อเพื่อร่วมงานกับเรา


เพื่อนๆ ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธนาคารเกียรตินาคิน สามารถเลือกสมัครงานกับธนาคารได้ง่ายๆ

- สมัครด้วยตนเองที่ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกวันทำการ เวลา 8.00 - 17.00 น.
- สมัครผ่านเว็บไซต์ธนาคาร www.kiatnakin.co.th
- สมัครผ่านอีเมล์ : jobkk@kiatnakin.co.th
- ส่งข้อมูลการสมัครงานมาที่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

สายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเค ทาวเวอร์ (อาคารเอ) ชั้น 19
209 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 165 5555 หรือ jobkk@kiatnakin.co.th