ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

Our Home, Your Future
"เราเชื่อว่า งานที่ดี เป็นพื้นฐาน ของทุกเรื่องราวในชีวิต"

ดูต่อด้านล่าง
ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

Our Home, Your Future
"เราเชื่อว่า งานที่ดี เป็นพื้นฐาน ของทุกเรื่องราวในชีวิต"
20140622030801-05980.png

รู้จักเรา


ที่ธนาคารเกียรตินาคิน... เราเชื่อว่างานที่ดี เป็นพื้นฐานของทุกเรื่องราวในชีวิต


ที่นี่ ทุกเสียงของพนักงานทุกคนเท่าเทียมกันและได้รับการรับฟังอย่างเสมอภาค

เราพร้อมเปิดรับวัฒนธรรม ความคิด ความเห็นต่างๆ เพื่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานทุกคนให้กล้าที่จะคิด และแบ่งปันความคิดดีๆ นั้นให้กับทีมงาน เพื่อต่อยอดความคิดซึ่งกันและกัน

เราทำงานกันอย่างใกล้ชิด เหมือนพี่ เหมือนน้อง ทำให้เราสามารถดึงทุกศักยภาพและความแข็งแกร่ง เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง และพร้อมมองไปข้างหน้าเสมอ

ชีวิตการทำงานที่เกียรตินาคิน เราจริงจัง มุ่งมั่น แต่ก็สนุกและมีความสุขกับงาน (Work Smart Play Hard) ที่นี่เรามีกิจกรรม ชมรมหลากหลาย ให้พนักงานได้ร่วมเล่น ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ

เราร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จ เมื่องานบรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะงานเล็กหรือใหญ่ เพราะเราให้ความสำคัญกับทุกก้าวของความสำเร็จ ความคิดของเราจึงมุ่งไปข้างหน้า อย่างไม่เคยหยุดนิ่ง

ธนาคารเกียรตินาคิน พร้อมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เราไม่หยุดในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงาน และสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่เพียงต่อยอดการเติบโตในเส้นทางอาชีพของตนเอง แต่เรายังสนับสนุนให้ทุกคนแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เราจึงได้ชื่อว่าเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้”

หากคุณต้องการชีวิตแบบนี้ บรรยากาศแบบนี้ในการทำงาน … มาร่วมงานกับเรา


พนักงานของเรา

พนักงานของเรา


นิธิวดี ตันติพจน์

นิธิวดี ตันติพจน์

ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักผู้บริหาร

“เกียรตินาคินเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีวัฒนธรรมองค์กรเหมือนองค์กรขนาดเล็ก เราเน้นการเป็น flat organization ตัดสินใจเร็ว ทำงานเป็นทีม และมีความเป็นกันเองเหมือนครอบครัว เราทำงานจริงจัง เน้นผลงาน แต่ไม่เคร่งเครียด ซึ่งทำให้มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี เกียรตินาคินกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงองค์กรค่อนข้างมาก ส่วนตัวชอบความท้าทายและรู้สึกสนุกที่ได้มีส่วนร่วมผลักดันโปรเจ็คและโครงการต่างๆ ซึ่งช่วยให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น”

ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์

ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์

ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สายกลยุทธ์

“เกียรตินาคินเป็นองค์กรที่อบอุ่น เพื่อนพนักงานไม่แข่งขันแต่ช่วยกันผลักดันงานต่างๆ ให้ไปสู่เป้าหมาย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ขณะที่พนักงานเองก็เคารพในวิสัยทัศน์และการตัดสินใจของผู้บริหาร นอกจากนั้น ผู้บริหารยังเป็นกันเองกับพนักงาน ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ อีกทั้งนอกเหนือจากงาน ยังชวนกันทำกิจกรรม เล่นกีฬาและออกกำลังกายร่วมกัน ทำให้การทำงานมีความเป็นกันเองและไม่เกร็งจนเกินไปครับ”

ทิพนันทา ตีระวนิช

ทิพนันทา ตีระวนิช

ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ สายการเงินและงบประมาณ

"ประทับใจ KK เพราะเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความแตกต่างและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ นอกจากนั้น ผู้บริหารทุกท่านยังมีความเป็นกันเอง และเปิดโอกาสให้กับพนักงานในทุกระดับ ให้แสดงความคิดนอกกรอบ (แบบสร้างสรรค์) ได้เต็มที่ มีลักษณะการทำงานแบบ coaching จากหัวหน้าสู่ลูกน้องที่ไม่มีลำดับขั้นมากนัก ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล"
สายงานของเรา


สายบริหารความเสี่ยง


ทีมของเราเป็นกลไกที่สำคัญในการดูแลให้ธุรกิจของธนาคารดำเนินไปโดยรอบคอบ คำนึงถึงผลกระทบรอบด้าน ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดได้ งานของทีมของเราคือช่วยให้เพื่อนๆ ในสายงานอื่นเข้าใจผลของความเสี่ยงและช่วยให้ประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำ นอกจากนี้เรายังสร้างนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีให้กับองค์กร เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่มีทักษะการวิเคราะห์ในระดับสูง เข้าใจธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกลไกที่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติในการมองหาโอกาสพร้อมๆ กับการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
 • สายบริหารความเสี่ยง
 • สายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
 • สายกลยุทธ์
 • สายตรวจสอบภายใน
 • สำนักกฎหมายเอราวัณ
 • สายตลาดการเงิน
 • สำนักผู้บริหาร
 • สายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์
 • สายเครือข่ายการขายและบริการ
 • สายธนบดีธนกิจ
 • สายสินเชื่อบรรษัท
 • สายสินเชื่อธุรกิจ
 • สายบริหารหนี้
 • สายวิเคราะห์ตรวจสอบเครดิต
 • สายการเงินและงบประมาณ
 • สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สายปฏิบัติการ
 • สายบริหารทรัพยากรบุคคล


20140622031709-09150.png

ติดต่อเพื่อร่วมงานกับเรา


เพื่อนๆ ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธนาคารเกียรตินาคิน สามารถเลือกสมัครงานกับธนาคารได้ง่ายๆ

- สมัครด้วยตนเองที่ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกวันทำการ เวลา 8.00 - 17.00 น.
- สมัครผ่านเว็บไซต์ธนาคาร www.kiatnakin.co.th
- สมัครผ่านอีเมล์ : jobkk@kiatnakin.co.th
- ส่งข้อมูลการสมัครงานมาที่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

สายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเค ทาวเวอร์ (อาคารเอ) ชั้น 19
209 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 165 5555 หรือ jobkk@kiatnakin.co.th

ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน