KK SME รถคูณ 3

KK SME รถคูณ 3

ถ้าคุณสู้ เราพร้อมสู้ไปกับคุณ ... สู้ด้วยเงินทุน 3 เท่า กับ KK SME รถคูณ 3

ดูต่อด้านล่าง
KK SME รถคูณ 3

KK SME รถคูณ 3

ถ้าคุณสู้ เราพร้อมสู้ไปกับคุณ ... สู้ด้วยเงินทุน 3 เท่า กับ KK SME รถคูณ 3
20160428015032-06767.png

สินเชื่อ KK SME รถคูณ 3


  • รายละเอียด
  • เงื่อนไข
  • FAQ

สินเชื่อ SME รถคูณ 3...สู้ด้วยเงินทุน 3 เท่า


ครั้งแรกของสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่สามารถใช้รถเป็นหลักประกัน และได้วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่าของมูลค่าประเมินรถยนต์ สูงสุด 5 ล้านบาท

วงเงิน
  • วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่ารถ (ใช้รถเป็นหลักประกันได้ถึง 3 คันต่อราย)
  • วงเงิน 4 แสน – 5 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 – 72 เดือน**
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่า effective rate 14.95%* ต่อปี  

ค่าธรรมเนียม

 

 

  • ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 2.50% ของวงเงินอนุมัติ
  • ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 1.75% ของวงเงินกู้
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นไปตามประกาศธนาคาร

*เทียบเท่ากับ MLR+7.80% ซึ่ง MLR ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 อยู่เท่ากับ 7.15%


**หากปิดสัญญาก่อนกำหนดเวลา จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้
  • ส่วนของวงเงินกู้ จะมีค่าธรรมเนียม Prepayment fee 3% ของวงเงินกู้ ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าสมัครบริการ Flexible fee ที่สามารถเลือกชำระเพื่อปิดบัญชีเมื่อไหร่ก็ได้  อัตราค่าบริการ 1% ของวงเงินกู้
  • ส่วนของวงเงินเช่าซื้อ ลูกค้าจะต้องชำระ VAT และชำระคืนดอกเบี้ย 50% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

สนใจสมัครสินเชื่อ KK SME รถคูณ 3 คลิกที่นี่