ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมงานสัมมนาเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินที่มั่งคั่ง และยั่งยืน

งานสัมมนาเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินที่มั่งคั่ง และยั่งยืน

7 สิงหาคม 2560

งานสัมมนาเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินที่มั่งคั่ง และยั่งยืน
KKP FOCUS FORUM: THE WAYS TO BE A MILLIONAIRE
ณ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (Financial Hub)
ลงทะเบียนคลิกที่นี่

หัวข้อสัมมนา/วันที่/เวลา
เส้นทางที่ 1: ใช้ชีวิตทำงานมา 10 ปี แต่ยังไม่มีเงินล้าน
วันที่ 19 ส.ค. 60 เวลา 10.00 - 12.00 น.
วันที่ 2 ก.ย. 60 เวลา 10.00 - 12.00 น.
วันที่ 16 ก.ย. 60 เวลา 10.00 - 12.00 น.

เส้นทางที่ 2:
ทำงานหนักทั้งชีวิต แต่เกษียณกลับไม่มีเงินใช้
วันที่ 19 ส.ค. 60 เวลา 14.00 - 16.00 น.
วันที่ 2 ก.ย. 60 เวลา 14.00 - 16.00 น.
วันที่ 16 ก.ย. 60 เวลา 14.00 - 16.00 น.

เส้นทางที่ 3: ลดหย่อนภาษีปลายปี เลือกอย่างไรดีให้คุ้มค่า
วันที่ 7 ต.ค. 60 เวลา 14.00 - 16.00 น.
วันที่ 28 ต.ค. 60 เวลา 14.00 - 16.00 น.
วันที่ 4 พ.ย. 60 เวลา 14.00 - 16.00 น.
วันที่ 25 พ.ย. 60 เวลา 14.00 - 16.00 น.
วันที่ 2 ธ.ค. 60 เวลา 14.00 - 16.00 น.

back


Tag :
  • สัมมนา