ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมธนาคารเกียรตินาคินร่วมกับมูลนิธิเกียรตินาคิน มอบคอมพิวเตอร์มือสอง 1,000 ชุด

ธนาคารเกียรตินาคินร่วมกับมูลนิธิเกียรตินาคิน มอบคอมพิวเตอร์มือสอง 1,000 ชุด

11 สิงหาคม 2560

ธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมกับมูลนิธิเกียรตินาคิน
มอบคอมพิวเตอร์มือสอง 1,000 ชุด
ให้กับองค์กรภาคี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสู่ยุคดิจิตอล

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเกียรตินาคิน นำโดยนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน และรองประธานกรรมการมูลนิธิเกียรตินาคิน ร่วมด้วยนายฉัตรชัย ดุษฎีโหนด ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเกียรตินาคิน ส่งมอบคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อสังคม 1,000 ชุด ภายใต้โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน ให้กับองค์กรการกุศล 7 แห่ง ได้แก่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย สภากาชาดไทย บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และโรงเรียนคลองไผ่วิทยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับโรงเรียน 20 แห่งทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพการปฏิงานและการเรียนรู้ให้คนพิการกว่า 400 คน ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเริ่มทำการส่งมอบตั้งแต่บัดนี้ จนถึงช่วงปี 2561

back


Tag :
  • CSR
  • มูลนิธิเกียรตินาคิน