ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมรายการ KKP Focus ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

รายการ KKP Focus ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

24 พฤศจิกายน 2560

พบกับรายการ "KKP Focus" เจาะลึกเศรษฐกิจการเงินการลงทุน โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) ทางช่อง Money Channel ทุกวันจันทร์ เวลา 11.00 น. - 11.30 น. ออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่ 4 ม.ค. 59 


รายการ KKP Focus ประจำวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ช่วงที่ 1 : ย่อประเด็นโลก โยกประเด็นร้อน


ช่วงที่ 2 : กูรู...โต๊ะกลม  พบกับแขกรับเชิญพิเศษ คุณวิศรุต ปัญญาภิญโญผล ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอ สังหาริมทรัพย์ สายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในช่วงกูรูโต๊ะกลม "ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรั พย์ครึ่งปีหลัง และการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์แนวรถไฟฟ้า"


ช่วงที่ 3 : แนะนำความรู้ด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจาก KKP

back


Tag :
  • kkpfocus
  • moneychannel