ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑

21 ธันวาคม 2560

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
ขอส่งความปรารถนาดีและคำอวยพร
ให้ท่านประสบความสุขสวัสดีตลอดปีใหม่

คลิก link e-New Year Card ได้ที่นี่


กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีเจตนารมณ์ในการให้บริการบนหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงขอความร่วมมือท่านงดเว้นการให้ของขวัญ หรือสิ่งตอบแทนใดๆ แก่พนักงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

back


Tag :


ข่าวที่เกี่ยวข้อง