ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมธนาคารเกียรตินาคินลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินทรัสต์ AIMIRT

ธนาคารเกียรตินาคินลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินทรัสต์ AIMIRT

4 มกราคม 2561

ธนาคารเกียรตินาคิน ลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินทรัสต์ AIMIRT
ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารกองทรัสต์อิสระเป็นรายแรกในประเทศไทย

ทีมสินเชื่อบรรษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยนายนรเชษฐ์ แสงรุจิ ประธานสาย ร่วมพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงิน กับนายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT) ในการสนับสนุนการลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการห้องเย็นและคลังสินค้าของกลุ่ม บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และคลังสินค้าโครงการทิพย์ 7 ของ บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งคาดว่าทรัสต์ AIMIRT จะเข้าซื้อขายหน่วยทรัสต์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 9 มกราคม 2561 นี้

back


Tag :
  • ข่าว