ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมรายการ KKP Focus ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ KKP Focus ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

8 กุมภาพันธ์ 2561

พบกับรายการ "KKP Focus" เจาะลึกเศรษฐกิจการเงินการลงทุน โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) ทางช่อง Money Channel ทุกวันจันทร์ เวลา 11.00 น. - 11.30 น. ออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่ 4 ม.ค. 59 


รายการ KKP Focus ประจำวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ช่วงที่ 1 : ย่อประเด็นโลก โยกประเด็นร้อน


ช่วงที่ 2 : กูรู...โต๊ะกลม พบกับแขกรับเชิญพิเศษ ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในช่วงกูรูโต๊ะกลม "แนวโน้มเศรษฐกิจและการลงทุน 2561"


ช่วงที่ 3 : แนะนำความรู้ด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจาก KKP

back


Tag :
  • kkpfocus
  • moneychannel