บัตร

บัตร

ขอแนะนำ KK Debit Card แบบมีชิป... พกแทนเงินสด ช้อปสบาย ใช้ได้ทั่วโลก พร้อมสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตร

ดูต่อด้านล่าง
บัตร

บัตร

ขอแนะนำ KK Debit Card แบบมีชิป... พกแทนเงินสด ช้อปสบาย ใช้ได้ทั่วโลก พร้อมสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตร

KK Debit Card แบบมีชิป


 • faq


เพราะการทำธุรกรรมการเงินผ่านบัตรเดบิต คือส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยในยุคดิจิทัล ธนาคารเกียรตินาคินจึงได้พัฒนา บัตร KK Debit Card เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ การกิน ดื่ม ช้อปปิ้ง หรือกดเงินสดได้ทุกที่ ทั่วโลก ผ่านเทคโนโลยี EMV Chip ที่ช่วยป้องกันการโจรกรรมข้อมูล บัตรเดบิตได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

Product Catalog KK Debit Card

จุดเด่น

 • สบาย...ชำระค่าสินค้าและบริการได้ในบัตรเดียวกว่า 150 ประเทศทั่วโลก**
 • สะดวก...ถอนเงินสด ทุกตู้ทั่วไทย และทั่วโลกผ่านเครือข่าย ATM POOL และ UnionPay**
 • ปลอดภัย...ด้วยเทคโนโลยีชิพอัจฉริยะ EMV มาตรฐานระดับโลก
 • อุ่นใจ...กับหลากหลายความคุ้มครองตลอด 24 ชม.*
 • พิเศษ...ส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการกับ UnionPay ทั่วโลก
 • เหนือกว่า รับสิทธิประโยชน์แห่งการท่องเที่ยวดุจคนพิเศษกับ Travel Mate Asia ที่ให้ส่วนลดโรงแรมร้านอาหาร และสถานที่ช็อปปิ้งต่างๆ ทั่วเอเชีย

หมายเหตุ:
*
 • ธนาคารเกียรตินาคินเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โปรดศึกษาทำความเข้าใจ รายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการตัดสินใจ
**
 • ธนาคารจะคำนวณจำนวนครั้งของรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือน
 • ผู้ถือบัตรเดบิต KK Value Card, KK Trust Card, KK Protect Card ที่บัญชีหลักภายในบัตรมียอดเงิน
  คงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทำรายการผ่าน
  เครื่อง ATM ทุกธนาคารทั่วไทย
 • สำหรับผู้ถือบัตรเดบิต KK Value Card ที่บัญชีหลักภายในบัตรมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยทั้งปี
  ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
 • ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน และการโอนเงิน ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ คลิกที่นี่
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คู่มือการใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่ 
 • faq

บัตรเดบิต KK Value Card
บัตรเดบิต KK Value Card
• วงเงินการกดเงินสดสูงสุด 200,000 บาท
• วงเงินชำระค่าสินค้าและบริการ 100,000 บาท
• Sales Sheet KK Value Debit Card คลิกที่นี่

บัตรเดบิต KK Maxi Card
บัตรเดบิต KK Maxi Card
• วงเงินการกดเงินสดสูงสุด 500,000 บาท
• วงเงินชำระค่าสินค้าและบริการ 200,000 บาท
รับ ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท*
• Sales Sheet KK Maxi Debit Card คลิกที่นี่

บัตรเดบิต KK Trust Card
บัตรเดบิต KK Trust Card
• วงเงินการกดเงินสดสูงสุด 200,000 บาท
• วงเงินชำระค่าสินค้าและบริการ 200,000 บาท
รับ ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท*
รับ ค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ สูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง*
• Sales Sheet KK Trust Card คลิกที่นี่

บัตรเดบิต KK Protect Card
บัตรเดบิต KK Protect Card
• วงเงินการกดเงินสดสูงสุด 200,000 บาท
• วงเงินชำระค่าสินค้าและบริการ 200,000 บาท
รับ ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวนเงินเอาประกัน 250,000 บาท*
รับ ค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ สูงสุด 10,000 บาท/ครั้ง*
รับ ค่าชดเชยรายได้จากการเกิดอุบัติเหตุ 400 บาท/วัน สูงสุด 50 วัน (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)*
รับ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน Roadside Assistance ตลอด 24 ชั่วโมง*
รับ ความคุ้มครองการโจรกรรมจากการกดเงินที่ตู้ ATM ภายในประเทศ สูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง (ไม่เกิน 4 ครั้ง)*
รับ ความคุ้มครองการสูญหายของเงินในบัญชีบัตรเดบิต KK Protect Card จากการถูกโจรกรรมข้อมูลบัตร (Skimming) สูงสุด 10,000 บาท/ครั้ง (ไม่เกิน 2 ครั้ง)*
• Sales Sheet KK Protect Card คลิกที่นี่

หมายเหตุ:
*

 • ธนาคารเกียรตินาคินเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โปรดศึกษาทำความเข้าใจ รายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการตัดสินใจ
**
 • ธนาคารจะคำนวณจำนวนครั้งของรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือน
 • ผู้ถือบัตรเดบิต KK Value Card, KK Trust Card, KK Protect Card ที่บัญชีหลักภายในบัตรมียอดเงิน
  คงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทำรายการผ่าน
  เครื่อง ATM ทุกธนาคารทั่วไทย
 • สำหรับผู้ถือบัตรเดบิต KK Value Card ที่บัญชีหลักภายในบัตรมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยทั้งปี
  ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
 • ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน และการโอนเงิน ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ คลิกที่นี่
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คู่มือการใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่ 
 • faq

อัตราค่าธรรมเนียม

รายละเอียด
อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/บัตร)
ค่าธรรมเนียมบัตร
KK Value Card
KK Maxi Card
KK Trust Card
KK Protect card
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่
100
100
100
100
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน
100
100
100
100 
ค่าธรรมเนียมรายปี
200**
299
599
999
       
 
ค่าธรรมเนียมทำรายการผ่านเครื่อง
ATM เครือข่าย ATM Pool
 
- ถอนเงิน สอบถามยอดเงินคงเหลือ
ฟรี ค่าบริการ 10 รายการแรก/เดือน
รายการที่ 11 เป็นต้นไป
คิดค่าบริการครั้งละ 10 บาท**
 
-โอนเงินภายในบัตรหรือบัญชีอื่นในธนาคารทั้งโอนในเขตเดียว กัน และโอนข้ามเขต
- โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารเจ้าของ
เครื่อง ไม่เกิน 10,000 บาท
25 บาท/รายการ
- โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารเจ้าของเครื่อง เกินกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
35 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมทำรายการผ่านเครื่อง
ATM เครือข่าย UnionPay ทั่วโลก
 
- สอบถามยอด
15 บาท/ครั้ง
- ถอนเงิน
100 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมทำรายการผ่านเครื่อง EDC เครือข่าย UnionPay ที่ต่างประเทศ
 
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตร
(รวมถึงการเบิกเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
เรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาทซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนจะคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ UnionPay กำหนด รวมเก็บค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินของธนาคาร**


หมายเหตุ:
*

 • เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  โปรดศึกษาทำความเข้าใจ รายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการตัดสินใจ
**
 • ธนาคารจะคำนวณจำนวนครั้งของรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือน
 • ผู้ถือบัตรเดบิต KK Value Card, KK Trust Card, KK Protect Card ที่บัญชีหลักภายในบัตรมียอดเงิน
  คงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทำรายการผ่าน
  เครื่อง ATM ทุกธนาคารทั่วไทย
 • สำหรับผู้ถือบัตรเดบิต KK Value Card ที่บัญชีหลักภายในบัตรมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยทั้งปี
  ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
 • ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน และการโอนเงิน ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ คลิกที่นี่
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คู่มือการใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่ 

KK ATM Card


KK Value Card
ฟรี ไร้กังวล กับบัตร KK Value Card.

KK Value Card
KK Maxi Card
วงเงินสูง ใช้จ่ายคล่องตัว แถมประกันอุบัติเหตุ
กับบัตร KK Maxi Card
KK Maxi Card


KK Trust Card
สบายใจกว่า หากเกิดอุบัติเหตุ มีค่ารักษาพยาบาล
(เจ็บทีเดียวก็คุ้ม) กับบัตร KK Trust Card

KK Value Card
KK Protect Card
สบายใจสุด กับบัตรสุดคุ้ม คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายได้ กับบัตร
KK Protect Card (เจ็บไม่ต้องจ่าย แถมได้ชดเชย)
KK Maxi Card


 • เงื่อนไข
บัตร KK ATM Value Card

บัตร KK Value Card อิสระได้อย่างลงตัว ไร้กังวลกับบัตรที่เพิ่มความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ด้วยตัวคุณเอง กับหลากหลายบริการผ่านเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร และต่างธนาคารในเครือข่าย ATM Pool รวมถึงเครื่องฝากเงินสด (CDM) ของธนาคารอื่นทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง กับวงเงินถอนสูงถึง 200,000 บาท

ถอนเงินสด
•  เพิ่มอิสระในการถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ทุกธนาคาร สูงสุดไม่เกินวันละ 200,000 บาท
•  สามารถกำหนดวงเงินถอนเงินสดได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 0 – 200,000 บาท/บัตร/วัน (วงเงินเริ่มต้นที่ 100,000 บาท)

โอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตร
คล่องตัวในการโอนเงินไปมาระหว่างบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันที่ได้สมัครใช้บริการ
•  โอนเงินได้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท/บัตร/วัน
•  โอนเงินได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท

โอนเงินไปบัญชีอื่นภายในธนาคาร
•  โอนเงินได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/บัตร/วัน
•  โอนเงินได้สูงสุดครั้งละ ไม่เกิน 100,000 บาท
•  สามารถกำหนดวงเงินที่ต้องการโอนเงินได้ตามต้องการ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/บัตร/วัน
   (วงเงินเริ่มต้นที่ 100,000 บาท)

โอนเงินต่างธนาคาร
•  โอนเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/บัตร/วัน
•  โอนเงินสูงสุดครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท
•  โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ที่สมัครใช้บริการไปยังบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
   ผ่านเครื่อง ATM ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามยอดเงินคงเหลือ
•  โดยแสดงยอดเงินคงเหลือตามบัญชี (Ledger Balance) และยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ (Available Balance)
   พิมพ์รายการเดินบัญชีย้อนหลัง

พิมพ์รายการเดินบัญชีย้อนหลัง
•  รู้ทุกความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีได้ง่ายๆ และรวดเร็ว เพียงเลือกพิมพ์รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ผ่านเครื่อง KK ATM

สมัครบัตร KK ATM ได้ที่ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือ
โทรสอบถามที่ KK Contact Center 02 165 5555


ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

 • เงื่อนไข
KK บัตร ATM KK Maxi Card
บัตร KK Maxi Card วงเงินสูง ใช้จ่ายคล่องตัว แถมได้ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บัตรสำหรับลูกค้าที่มีการใช้วงเงิน เบิกถอนและโอนเงินสูง เพิ่มความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ด้วยตัวคุณเองกับหลากหลายบริการผ่านเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร และต่างธนาคารในเครือข่าย ATM Pool รวมถึงเครื่องฝากเงินสด (CDM) ของธนาคารอื่น ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง กับวงเงินถอนสูงถึง 500,000 บาท

ถอนเงินสด
•  เพิ่มอิสระในการถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ทุกธนาคาร สูงสุดไม่เกินวันละ 500,000 บาท
•  สามารถกำหนดวงเงินถอนเงินสดได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 0 – 500,000 บาท/บัตร/วัน (วงเงินเริ่มต้นที่ 200,000 บาท)

โอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตร
คล่องตัวในการโอนเงินไปมาระหว่างบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันที่ได้สมัครใช้บริการ
•  โอนเงินได้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท/บัตร/วัน
•  โอนเงินได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท

โอนเงินไปบัญชีอื่นภายในธนาคาร
•  โอนเงินได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/บัตร/วัน
•  โอนเงินได้สูงสุดครั้งละ ไม่เกิน 200,000 บาท
•  สามารถกำหนดวงเงินที่ต้องการโอนเงินได้ตามต้องการ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/บัตร/วัน
   (วงเงินเริ่มต้นที่ 200,000 บาท)

โอนเงินต่างธนาคาร
•  โอนเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/บัตร/วัน
•  โอนเงินสูงสุดครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท
•  โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่สมัครใช้บริการไปยังบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
   ผ่านเครื่อง ATM ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามยอดเงินคงเหลือ
•  โดยแสดงยอดเงินคงเหลือตามบัญชี (Ledger Balance) และยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ (Available Balance)

พิมพ์รายการเดินบัญชีย้อนหลัง
•  รู้ทุกความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีได้ง่ายๆ และรวดเร็ว เพียงเลือกพิมพ์รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ผ่านเครื่อง KK ATM


สมัครบัตร KK ATM ได้ที่ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือ
โทรสอบถามที่ KK Contact Center 02 165 5555ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

 • เงื่อนไข
KK บัตร ATM KK Trust Card
บัตร KK Trust Card สบายใจกว่าหากเกิดอุบัติเหตุ มีค่ารักษาพยาบาล (เจ็บทีเดียวก็คุ้ม)
บัตรพร้อมความคุ้มครองอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาล ในราคาเบาๆ ใช้จ่ายคล่องตัว เจ็บทีเดียวก็คุ้ม พร้อม เบิกถอนและโอนเงินสูง เพิ่มความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ด้วยตัวคุณเองกับหลากหลายบริการผ่านเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร และต่างธนาคารในเครือข่าย ATM Pool รวมถึงเครื่องฝากเงินสด (CDM) ของธนาคารอื่น ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง กับวงเงินถอนสูงถึง 200,000 บาท

ถอนเงินสด
•  เพิ่มอิสระในการถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ทุกธนาคาร สูงสุดไม่เกินวันละ 200,000 บาท 
•  สามารถกำหนดวงเงินถอนเงินสดได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 0 – 200,000 บาท/บัตร/วัน (วงเงินเริ่มต้นที่ 100,000 บาท)

โอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตร
คล่องตัวในการโอนเงินไปมาระหว่างบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันที่ได้สมัครใช้บริการ
•  โอนเงินได้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท/บัตร/วัน
•  โอนเงินได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท

โอนเงินไปบัญชีอื่นภายในธนาคาร
•  โอนเงินได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/บัตร/วัน
•  โอนเงินได้สูงสุดครั้งละ ไม่เกิน 100,000 บาท
สามารถกำหนดวงเงินที่ต้องการโอนเงินได้ตามต้องการ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/บัตร/วัน (วงเงินเริ่มต้นที่ 100,000 บาท)

โอนเงินต่างธนาคาร
•  โอนเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/บัตร/วัน
•  โอนเงินสูงสุดครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท
•  โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่สมัครใช้บริการไปยังบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่นผ่านเครื่อง ATM ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามยอดเงินคงเหลือ
•  โดยแสดงยอดเงินคงเหลือตามบัญชี (Ledger Balance) และยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ (Available Balance)

พิมพ์รายการเดินบัญชีย้อนหลัง
•  รู้ทุกความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีได้ง่ายๆ และรวดเร็ว เพียงเลือกพิมพ์รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ผ่านเครื่อง KK ATM


สมัครบัตร KK ATM ได้ที่ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือ
โทรสอบถามที่ KK Contact Center 02 165 5555


ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

 • เงื่อนไข
KK บัตร ATM KK Protect Card
บัตร KK Protect Card สบายใจสุดเพราะมีคุ้มครองอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายได้ 
เจ็บไม่ต้องจ่าย แถมได้ชดเชย บัตรพร้อมความคุ้มครองอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายวัน เพิ่มความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ด้วยตัวคุณเองกับหลากหลายบริการผ่านเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร และต่างธนาคารในเครือข่าย ATM Pool รวมถึงเครื่องฝากเงินสด (CDM) ของธนาคารอื่น ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง กับวงเงินถอนสูงถึง 200,000 บาท

ถอนเงินสด
•  เพิ่มอิสระในการถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ทุกธนาคาร สูงสุดไม่เกินวันละ 200,000 บาท 
•  สามารถกำหนดวงเงินถอนเงินสดได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 0 – 200,000 บาท/บัตร/วัน (วงเงินเริ่มต้นที่ 100,000 บาท)

โอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตร
คล่องตัวในการโอนเงินไปมาระหว่างบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันที่ได้สมัครใช้บริการ
•  โอนเงินได้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท/บัตร/วัน
•  โอนเงินได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท

โอนเงินไปบัญชีอื่นภายในธนาคาร
•  โอนเงินได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/บัตร/วัน
•  โอนเงินได้สูงสุดครั้งละ ไม่เกิน 100,000 บาท
สามารถกำหนดวงเงินที่ต้องการโอนเงินได้ตามต้องการ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/บัตร/วัน (วงเงินเริ่มต้นที่ 100,000 บาท)

โอนเงินต่างธนาคาร
•  โอนเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/บัตร/วัน
•  โอนเงินสูงสุดครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท
•  โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่สมัครใช้บริการไปยังบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่นผ่านเครื่อง ATM ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามยอดเงินคงเหลือ
•  โดยแสดงยอดเงินคงเหลือตามบัญชี (Ledger Balance) และยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ (Available Balance)

พิมพ์รายการเดินบัญชีย้อนหลัง
•  รู้ทุกความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีได้ง่ายๆ และรวดเร็ว เพียงเลือกพิมพ์รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ผ่านเครื่อง KK ATM


สมัครบัตร KK ATM ได้ที่ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือ
โทรสอบถามที่ KK Contact Center 02 165 5555ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

 ธนาคารขอนำเสนอบัตร ATM ใหม่ 4 รูปแบบ ที่มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ให้กับผู้ถือบัตรได้ใช้งานอย่างอุ่นใจและไร้กังวล ดังนี้


* สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดครั้งละ 5,000 บาท
** ชดเชยรายได้ ในกรณีเป็นผู้ป่วยใน ติดต่อกันมากกว่า 4 วันขึ้นไป