การลงทุน

การลงทุน

บริการ “การลงทุน” ที่ครอบคลุม ทั้งการลงทุนในกองทุนรวม หลักทรัพย์ รวมถึงบริการวางแผนการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล เพื่อตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุนของคุณ

ดูต่อด้านล่าง
การลงทุน

การลงทุน

บริการ “การลงทุน” ที่ครอบคลุม ทั้งการลงทุนในกองทุนรวม หลักทรัพย์ รวมถึงบริการวางแผนการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล เพื่อตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุนของคุณ
20140823044822-21487.png

การลงทุนในกองทุนรวม


  • รายละเอียด
  • สนใจ คลิก
 
"กองทุนรวม" เป็นเครื่องมือการลงทุนชนิดหนึ่งซึ่งช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนประเภทต่างๆ ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ลงทุนรายย่อยที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงิน แต่ไม่มีประสบการณ์ ขาดความรู้ความชำนาญ หรือเวลาในการลงทุนสามารถเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมได้ ท่านสามารถเลือกกองทุนรวมที่เหมาะกับท่านจากกองทุนรวมหลากหลายประเภทที่ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่ายจากกว่า 17 บริษัทจัดการกองทุน

โดยในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านกองทุนรวมที่หลากหลายครอบคลุมถึงกองทุนตราสารเงิน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน กองทุนรวมเพื่อการลงทุนต่างประเทศ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด  20140823045240-01630.png

บริการวางแผนทางการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล


  • รายละเอียด
  • สนใจ คลิก
การวางแผนทางการเงิน เป็นบันไดก้าวสำคัญที่จะพาทุกท่านไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิต ด้วยบริการ “Phatra Edge” ของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน) คุณจะได้รับบริการวางแผนทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตและการจัดทำแผนการลงทุนโดยจัดสัดส่วนการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม (Asset Allocation) โดยทีมที่ปรึกษาการลงทุนและวางแผนทางการเงินที่พร้อมดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายและ

ทีมงานวิจัยคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บริการ Phatra Edge เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปโดยการบริการแบ่งออกเป็น

  • Financial Planning : การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้เงินออม และเงินลงทุนเพิ่มพูนผลตอบแทนควบคู่ไปกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

  • Retirement Planning : การวางแผนเกษียณ มุ่งเน้นการรักษาระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งก่อนและหลังเกษียณ โดยคำนึงถึงกลยุทธ์การลงทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคง

  • Education Planning : การวางแผนการศึกษาบุตรหลาน มุ่งเน้นกลยุทธการจัดสรรการลงทุนควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุตรหลานจะมีเงินใช้จ่ายเพียงพอตลอดระยะเวลาการศึกษา
นอกจากนี้ ยังครอบคลุมการวางแผนทางการเงินตามเป้าหมายในกรณีพิเศษต่างๆ ตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น การวางแผนทางการเงินเพื่อการแต่งงาน เพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น รวมไปถึงการลงทุนทั่วไป (General Investment Planning)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Phatra Edge