บริการ KK พร้อมเพย์

บริการ KK พร้อมเพย์

สะดวก คล่องตัว ไม่ต้องใช้เงินสดในทุกสถานการณ์ผ่านระบบการชำระเงิน

ดูต่อด้านล่าง
บริการ KK พร้อมเพย์

บริการ KK พร้อมเพย์

สะดวก คล่องตัว ไม่ต้องใช้เงินสดในทุกสถานการณ์ผ่านระบบการชำระเงิน
20160630013913-04909.png

KK พร้อมเพย์ คืออะไร


 • รายละเอียด
 • FAQ


KK พร้อมเพย์


ทางเลือกใหม่ ในการโอนเงินและรับเงิน ซึ่งจะทำให้มีความสะดวกมากขึ้น มีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าบริการโอนเงินข้ามธนาคารแบบเดิม และปลอดภัยเทียบเท่าบริการโอนเงินในปัจจุบัน ส่วนบริการโอนเงินแบบเดิมก็ยังมีอยู่

ระบบนี้ช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้น คือ ในการโอนเงิน ผู้โอนไม่จำเป็นต้องขอเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับโอน เพียงแต่ทราบหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ เลขประจำตัวประชาชนของผู้รับก็โอนเงินไปให้ได้

ช่องทางให้บริการโอนเงินของพร้อมเพย์ คือ ให้บริการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา, KK e-Banking เพื่อตอบสนอง Life-style ของประชาชนที่ใช้ Mobile Device เพิ่มสูงขึ้น 

ผู้รับโอนเงิน : สิ่งสำคัญ ... ต้องลงทะเบียนก่อน

ผู้รับโอนเงิน ต้องลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ก่อนโดยการผูกบัญชีธนาคารของเราไว้กับเลขประจำตัวประชาชน และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อบอกกับผู้โอนได้ว่าสามารถโอนเงินโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือแทนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารได้ จากนั้นผู้รับเงินก็รอรับเงินเข้าบัญชีได้เลย ผู้รับเงินที่ยังไม่ได้สมัครบริการ KK e-Banking ก็สามารถใช้บริการได้ แต่หาก สมัครบริการ KK e-Banking ไว้ด้วยก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถตรวจสอบยอดรับเงินโอนทางโทรศัพท์มือถือได้ตลอด 24 ชม.ผู้โอนเงิน : สามารถโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ได้ทางช่องทางต่างๆ


+ ผู้โอนเงิน ถึงแม้ว่าไม่ได้ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ ก็สามารถโอนเงินด้วยพร้อมเพย์ได้
+ การโอนเงินผ่าน KK e-Banking นอกเหนือจากการโอนด้วยเลขที่บัญชีแล้วจะสามารถเลือกโอนเงินให้ผู้รับด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขประจำตัวประชาชนได้ด้วย
+ ก่อนโอนขอให้ ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ผู้รับโอนเงินให้ถูกต้องก่อนยืนยันการโอนเงินทุกครั้ง
+ สามารถโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ได้ทุกสาขาและโอนผ่าน KK e-Banking โดยจะเริ่มให้บริการโอนเงินได้ในช่วงต้นปี 2560


KK พร้อมเพย์ คืออะไรTIPs น่ารู้ก่อนไปลงทะเบียน

ควรตรวจเช็คว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนได้ลงทะเบียนกับค่ายโทรศัพท์มือถือ ไว้ด้วยเลขประจำตัวประชาชนของตนเองหรือไม่ ก่อนการลงทะเบียนผูกบัญชีพร้อมเพย์ ซึ่งเราสามารถเช็คได้ด้วยตัวเอง โดยการ กด *179*เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก#และโทรออก ระบบจะตรวจสอบและส่งข้อความตอบกลับมาว่า หมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขนั้นได้จดทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชนของเราที่พิมพ์ลงไปหรือไม่ หากได้รับข้อความตอบกลับว่าไม่ตรงกัน ควรรีบติดต่อศูนย์บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานอยู่ เพื่อตรวจสอบและแก้ไข การจดทะเบียนเลขหมายให้เรียบร้อยก่อน จึงจะลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้

อย่างไรก็ดี หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จะลงทะเบียนเป็นของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือกรณีใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือของนิติบุคคลที่เป็นนายจ้าง ในการลงทะเบียน ธนาคารก็อาจอนุโลมให้นำมาใช้ได้ โดยจะต้องมี หนังสือยินยอมจากเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้นำหมายเลขโทรศัพท์นั้นมาลงทะเบียนได้ นอกจากนี้ เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เคยใช้บริการต่างๆ ของธนาคารอยู่ก่อนแล้ว ธนาคารอาจอนุโลมให้นำมาใช้ได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือยินยอมจากเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ไม่ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ได้มั้ย

บริการนี้เป็นทางเลือกใหม่เพิ่มเติมจากบริการโอนเงินในปัจจุบัน ไม่ลงทะเบียนก็ได้ แต่การโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์และผู้รับโอนอยู่ในระบบพร้อมเพย์ก็จะโอนเงินกันได้ง่าย เพียงใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น และจะเสียค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่ (ถูกกว่าอัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามธนาคารในปัจจุบัน) แต่ถ้าผู้รับโอนยังไม่ได้ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ ก็ยังสามารถโอนเงินให้กันได้โดยใช้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารตามปกติเหมือนในปัจจุบัน

สำหรับผู้ที่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ/เงินช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐ ควรลงทะเบียนระบบพร้อมเพย์โดยผูกเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งจะช่วยให้การรับเงินสวัสดิการ/เงินช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐในอนาคตมีความสะดวกมากขึ้น ภาครัฐจะส่งเงินสวัสดิการ/เงินช่วยเหลือต่างๆ มาให้ได้ตรงตัวผ่านเลขประจำตัวประชนชนครบถ้วนทุกประเภทสวัสดิการที่เรามีสิทธิได้รับด้วยความรวดเร็ว แต่ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ไว้ ก็ยังคงได้รับเงินสวัสดิการ/เงินช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐตามปกติผ่านช่องทางปัจจุบัน

สำหรับข้าราชการหรือผู้รับเงินบำนาญ ยังคงได้รับเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามปกติ แม้ว่าไม่ได้ผูกบัญชีเข้าระบบพร้อมเพย์

20160630014451-22723.png

การลงทะเบียน


บุคคลธรรมดา
สิ่งที่ต้องเตรียม
1. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน)
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
3. โทรศัพท์มือถือพร้อมหมายเลขของเราที่ต้องการลงทะเบียน

ช่องทางการลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชี
1. สาขาธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาทั่วประเทศ
2. KK e-Banking
3. KK e-Banking ผ่านเว็บไซต์ PhatraEdge

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนพร้อมเพย์สำหรับบุคคลธรรมดา


สิ่งควรรู้ก่อนลงทะเบียน
1. เลือกให้แน่ใจว่าจะใช้บริการธนาคารไหน เพราะจะผูกเลขเดียวกันซ้ำหลายธนาคารไม่ได้
2. สามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกการลงทะเบียนผูกบัญชีได้ตลอดเวลา
3. ไม่มีกำหนดปิดลงทะเบียน


กำหนดการเริ่มใช้งานบริการพร้อมเพย์
การรับ-โอนเงินพร้อมหมายเลข
เริ่มให้บริการตั้งแต่ต้นปี 2560

การส่งเงินสวัสดิการจากภาครัฐสู่ประชาชน
จะเริ่มทยอยตามความพร้อมของประเภทสวัสดิการ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของสวัสดิการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
จะเปิดให้บริการในระยะต่อไป

การลงทะเบียน KK พร้อมเพย์ 20160630014503-29249.png

การเลือกผูกบัญชี


การผูกบัญชี

 • เลขประจำตัวประชาชน ผูกได้กับเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 เลขหมาย ผูกได้กับเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
 • บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชี สามารถผูกได้กับทั้งเลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชี สามารถผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้สูงสุดตามจำนวนที่แต่ละธนาคารกำหนด


ข้อควรปฏิบัติ
+   ในการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ ผู้รับโอนเงินต้องลงทะเบียนให้สำเร็จก่อนแจ้งเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ผู้โอนเงิน
+   1 หมายเลข ผูกได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น อย่าใช้เลขเดียวกันลงทะเบียนซ้ำกับหลายธนาคาร จะทำให้การลงทะเบียนไม่สำเร็จ
+   หากต้องการเปลี่ยนบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้ลงทะเบียนผูกบัญชีไว้กับทั้งเลขประจำตัวประชาชน และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ต้องไปยกเลิก การลงทะเบียนกับธนาคารที่เคยผูกบัญชีไว้ก่อน แล้วจึงไปลงทะเบียนผูกบัญชีกับธนาคารใหม่
+   กรณีเปลี่ยน/ยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนผูกบัญชีไว้แล้ว ต้องไปยกเลิก การลงทะเบียนกับธนาคารที่เคยผูกบัญชีไว้โดยเร็ว และหากลูกค้ายังต้องการใช้บริการพร้อมเพย์ ต้องนำหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ไปลงทะเบียนใหม่กับธนาคารที่ลูกค้าเลือกใช้บริการKK พร้อมเพย์ การผูกบัญชี


20160630015432-14599.png

อัตราค่าธรรมเนียม


โครงสร้างค่าธรรมเนียมบริการพร้อมเพย์

ช่วงมูลค่า
ค่าธรรมเนียม (ผู้โอนเงิน)
ไม่เกิน 5,000 บาท
ฟรีทุกรายการ
มากกว่า 5,000 -30,000 บาท
ฟรีทุกรายการ
มากกว่า 30,000 - 100,000 บาท
ฟรีทุกรายการ
มากกว่า 100,000 บาท - วงเงินสูงสุดตามแต่ละช่องทางบริการ*
ฟรีทุกรายการ

* วงเงินสูงสุดตามแต่ละช่องทางบริการ
บริการ
สาขาธนาคาร
KK e-Banking
KK e-Banking ผ่านเว็บไซต์ PhatraEdge
วงเงินสูงสุด/
รายการ
วงเงินสูงสุด/วัน
วงเงินสูงสุด/
รายการ
วงเงินสูงสุด/
วัน
วงเงินสูงสุด/
รายการ
วงเงินสูงสุด/
วัน
โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร
ไม่จำกัดวงเงิน
ไม่จำกัดวงเงิน
1,000,000
1,000,000
ไม่จำกัดวงเงิน
ไม่จำกัดวงเงิน
โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร
ไม่จำกัดวงเงิน
ไม่จำกัดวงเงิน
200,000
200,000
1,000,000
1,000,000
โอนเงินต่างธนาคาร
2,000,000.00
ไม่จำกัดวงเงิน
100,000
200,000
1,000,000
1,000,000

KK พร้อมเพย์ ค่าธรรมเนียมบริการพร้อมเพย์20160630015314-26741.png

ประโยชน์บริการ KK พร้อมเพย์


ประโยชน์บริการ KK พร้อมเพย์

+  สามารถใช้ในการรับ-โอนเงินและชำระเงินในชีวิตประจำวันได้สะดวกมากขึ้น
    ทั้งการรับเงินทั่วไป และการรับเงินภาษี/สวัสดิการจากรัฐ
+  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินถูกลงมาก เช่น โอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ ไม่ต้องเสียค่าบริการ
    ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำกัดว่าต้องเป็นธนาคารเดียวกัน  
+  สามารถกำหนดวงเงินสูงสุดในการใช้บริการได้ตามความต้องการ เพื่อดูแลความเสี่ยงของตนเอง
    โดยไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อวันตามที่ธนาคารกำหนด
+  มั่นใจได้ ปลอดภัย
+  ไม่ต้องพกเงินสด
+  ไม่ต้องจำเลขที่บัญชี
+  ลดข้อจำกัดการโอนข้ามเขต/ข้ามธนาคาร 


ตัวอย่างความสะดวก เมื่อทุกคนได้ลงทะเบียนผูกบัญชีแล้ว 

ประชาชนทั่วไป : ตอนเช้าเดินทางไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือ สามารถโอนจ่ายค่า Taxi ให้ คนขับได้โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คนขับ Taxi ได้ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ไว้ หรือตอนกลางวันไปทานข้าวกับเพื่อนก็โอนเงินให้เพื่อนที่ออกค่าอาหารไปก่อนได้โดยใช้หมายเลข โทรศัพท์มือถือของเพื่อนที่เรามักจะมีกันอยู่แล้ว

ผู้เสียภาษี :
รับเงินภาษีคืนจากกรมสรรพากร ผ่านทางเลขประจำตัวประชาชนที่ได้ไปผูกกับบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ โดยเงินภาษีคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนโดยตรง ได้รับเงินรวดเร็ว ไม่ต้องกังวลเรื่องการรอรับเช็คอีกต่อไปประโยชน์บริการ KK พร้อมเพย์ ประโยชน์สำหรับประชาชน


20160630015630-02879.png

ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและประเทศ


KK พร้อมเพย์
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินและบริการชำระเงินของประเทศ
 • ลดการใช้เงินสดในสังคมไทยซึ่งมีต้นทุนสูง ลดต้นทุนระบบเศรษฐกิจ (Cashless Society)
 • ปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมของธนาคารไทยให้เข้าที่
 • ภาคธุรกิจได้รับโอกาสทางธุรกิจจากการที่ลูกค้าสามารถชำระเงินได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพการโอนเงินจากภาครัฐสู่ประชาชนได้ถึงมือตัวบุคคลโดยตรงและทั่วถึงยิ่งขึ้น เช่น เงินสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ เงินคืนภาษีให้กับประชาชน
 • กระตุ้นการใช้ระบบอีเพย์เมนท์ในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น สนับสนุนโครงสร้างเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy)
 • เอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในระยะยาว เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
 • สามารถตรวจสอบร่องรอยการเงินในระบบเศรษฐกิจ ลดปัญหาคอร์รัปชั่นในอนาคต