สินเชื่อส่วนบุคคล KK Personal Loan

สินเชื่อส่วนบุคคล KK Personal Loan

อยากทำอะไร ต้องได้ทำ สินเชื่อส่วนบุคคลเกียรตินาคิน

บัตรกดเงินสด KK Cash Card

บัตรกดเงินสด KK Cash Card

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจ ได้ทั่วโลก

ดูต่อด้านล่าง
สินเชื่อส่วนบุคคล KK Personal Loan

สินเชื่อส่วนบุคคล KK Personal Loan

อยากทำอะไร ต้องได้ทำ สินเชื่อส่วนบุคคลเกียรตินาคิน
บัตรกดเงินสด KK Cash Card

บัตรกดเงินสด KK Cash Card

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจ ได้ทั่วโลก

สินเชื่อส่วนบุคคล


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • faq
 • สนใจคลิก

สินเชื่อส่วนบุคคล
อยากทำอะไร ต้องได้ทำ สินเชื่อส่วนบุคคลพร้อมสนับสนุน

• สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติเร็ว
• สะดวกไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
• วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน
• อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
• ผ่อนสบาย ยาวนานสูงสุดถึง 60 เดือน


อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการ


รายได้ต่อเดือน*(บาท)
*เงื่อนไขการคำนวณรายได้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
อัตราดอกเบี้ยแท้จริงตลอดอายุสัญญา (ต่อปี)
พนักงานเงินเดือนประจำ
13.99% - 27.99%
เจ้าของกิจการ
23.99% - 27.99%
20,000 - 29,999
27.99%
 -
30,000 - 49,999
24.99% - 26.99%
27.99%
50,000 - 69,999
22.99% - 24.99%
26.99%
70,000 - 99,999
17.99% - 19.99%
23.99%
100,000 - 249,999
15.99% - 17.99%
23.99%
250,000 บาทขึ้นไป
13.99% - 15.99%
23.99%


อัตราค่าธรรมเนียม

• ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (หักออกจากวงเงินกู้ก่อนโอนเข้าบัญชี )
• ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด ร้อยละ 5.0% ของยอดเงินต้นคงค้าง ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
• ไม่มีค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ 1% ของยอดเงินกู้

Sales Sheet สินเชื่อส่วนบุคคล คลิกที่นี่
สนใจสิทธิพิเศษเพื่อพนักงานองค์กรคลิกที่นี่
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • faq

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อส่วนบุคคล_KKGEN Personal Loan Care_(a)_ธนาคารเกียรตินาคิน


  • คุ้มครองการเสียชีวิตทุพพลภาพ และอุบัติเหตุ
  • ลดภาระของครอบครัวเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด

  ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

  ความคุ้มครอง
  ผลประโยชน์
  1
  กรณีเสียชีวิตทุกกรณี
  (อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย)
  100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง*
  2
  กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  (อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย)
  100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง*
  3
  กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  (อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย)
  ชำระค่ารายงวดที่ครบกำหนดชำระแทนผู้เอาประกันภัยเดือนละ 2 เท่าตามระยะเวลาที่ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงรวมไม่เกิน 6 เดือนต่อเหตุการณ์
  4
  กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ
  (ADD)
  20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

  *จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงเป็นไปตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

20140528053929-15984.png

บัตรกดเงินสด


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • สนใจ คลิก

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจ ได้ทั่วโลก


สิทธิประโยชน์

 • สะดวก ถอนเงินสด / โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเกียรตินาคิน ผ่านตู้เอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย ATM Pool
 • สบาย ใช้ชำระค่าสินค้า/บริการ ณ  ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Union Pay
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์  หรือบุคคลค้ำประกัน
 • ฟรี ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุมูลค่า 100,000 บาท
 • ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดตลอดชีพ


คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อเช่าซื้อกับธนาคารมาก่อน หรือเคยมีสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อเช่าซื้อกับธนาคารแต่มีการปิดบัญชีสินเชื่อไปแล้วเกินกว่า 6 เดือน

ติดต่อขอรับบริการ

KK Contact Center โทร 02 165 5555 หรือสาขาธนาคารเกียรตินาคินทั่วประเทศ

วงเงินบัตรกดเงินสด KK Cash Card

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KK Cash Card ต่อวัน ดังนี้
ประเภทบัตร วงเงินสูงสุด
วงเงินถอนสูงสุดต่อวัน
100,000 บาท
วงเงินโอนไปบัญชีบุคคลที่3ภายในธนาคารสูงสุดต่อวัน
100,000 บาท
วงเงินชำระค่าสินค้าและบริการสูงสุดต่อวัน
100,000 บาท


ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ

เมื่อท่านได้ทำการยืนยันเปิดใช้บัตร และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ค่าธรรมเนียมรายปีเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษความคุ้มครองชีวิตจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียด ดังนี้
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคน (บาท)

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)

 
- จากอุบัติเหตุทั่วไป
100,000 บาท
- จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
100,000 บาท
- จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
-

Sales Sheet KK Cash Card คลิกที่นี่