สินเชื่อบุคคล

เพิ่มอิสระให้ชีวิต ได้ทำตามใจต้องการ ทุกความต้องการ ทุกสิ่งที่วาดฝัน ให้สินเชื่อส่วนบุคคลเชื่อมต่อความสุขนั้นแก่คุณ

สินเชื่อบุคคล

เพิ่มอิสระให้ชีวิต ได้ทำตามใจต้องการ ทุกความต้องการ ทุกสิ่งที่วาดฝัน ให้สินเชื่อส่วนบุคคลเชื่อมต่อความสุขนั้นแก่คุณ

สินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มอิสระให้ชีวิต ได้ทำตามใจต้องการ ทุกความต้องการ ทุกสิ่งที่วาดฝัน
ให้สินเชื่อส่วนบุคคลเชื่อมต่อ ความสุขนั้นแก่คุณ


เพียงคุณเป็นลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารเกียรตินาคิน ที่มีประวัติการผ่อนชำระดีมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวด ก็สามารถสมัครสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคล เพื่อให้ทุกฝันเป็นจริง ได้ตามความต้องการ

 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 18.52% ต่อปี ลดต้นลดดอก
 • ให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ ผ่อนชำระสบายๆ นานสูงสุดถึง 48 เดือน
 • รับเงินโอนได้ภายใน 1 วันทำการ นับจากวันอนุมัติ
 


สบายใจกับการใช้จ่าย โดยไม่ต้องกังวล ด้วยแผนประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครอง เต็มวงเงินสินเชื่อ


 • ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเฉลี่ยเพียงวันละ 1.78 บาท*
 • ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว
 • คุ้มครองชีวิตเต็มวงเงินสินเชื่อ ตลอดสัญญา
 • ชำระค่าเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองตลอดอายุสัญญา
 • คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก

* ตัวอย่าง: เพศชาย อายุ 35 ปี วงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี (ค่าเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับอายุ เพศ จำนวนเงินเอาประกันภัยและงวดการชำระเบี้ยประกันภัย ของผู้เอาประกันภัย

ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครอง
การเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนตามตาราง ดังนี้

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
เสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินภาระหนี้คงค้าง
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100% ของจำนวนเงินภาระหนี้คงค้าง
3. ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง เดือนละ 2 เท่าของค่างวด****แต่ไม่เกิน 6 เดือน
4. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุทั่วไป อุบัติเหตุสาธารณภัย
20% ของจำนวนวงเงินสินเชื่อเริ่มต้น 40% ของจำนวนวงเงินสินเชื่อเริ่มต้น

คำเตือน

 • ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เอกสารนี้มิใช่กรมธรรม์ประกันชีวิต รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิตเท่านั้น รับประกันภัยโดย บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต


หมายเหตุ
 • แบบประกันภัยนี้ เป็นแบบประกันภัยเดียวกันกับ แบบคุ้มทรัพย์ 3 และสัญญาเพิ่มเติมที่แนบ
 • บริษัทฯ หมายถึง บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต เป็นผู้รับประกันภัย
 • ค่างวด หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยผ่อนชำระสินเชื่อเป็นรายเดือน ตามสัญญา กู้ยืมเงินจากธนาคาร


พิจารณารับประกันภัยโดย บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

หมายเหตุ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำ เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต จะเป็นผู้พิจารณารับประกันภัย รับผิดชอบเงื่อนไข ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

บัตรกดเงินสด


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

เสริมความมั่นคงให้ชีวิต กับทุกเรื่องทางการเงิน ที่เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ ในทุกสภานการณ์ที่ต้องการ ใช้เงินของคุณสิทธิประโยชน์

 • เบิกถอนเงินสด สูงสุด 100,000 บาท/วัน/บัตร
 • เป็นสินเชื่อเอนกประสงค์ที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน
 • สะดวก เบิกเงินสดผ่านเครื่อง ATM ในเครือข่าย ATM POOL ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง
 • ผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5 % หรือไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดตลอดชีพ
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี (เฉพาะปีแรก)คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

สำหรับลูกค้าเก่าที่ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และมีประวัติผ่านชำระสินค้าสินเชื่อบุคคล
อยู่กับธนาคารเกียรตินาคินเท่านั้นติดต่อขอรับบริการ

สาขาธนาคารเกียรตินาคินทั่วประเทศ