โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครบริการ KK Direct Debit ลุ้นรับ iPad Pro ฟรี

สำหรับลูกค้าที่สมัครบริการ KK Direct Debit ลุ้นรับ iPad Pro ฟรี

27 กรกฎาคม 2560

ลูกค้าที่สมัครบริการ KK Direct Debit ระหว่างวันที่ 17 ก.ค. - 31 ต.ค. 60 และ มีการหักบัญชีติดต่อกันทุก 3 เดือน รับ 1 สิทธิ์ สูงสุด 2 สิทธิ์/คน เพื่อลุ้นรับ
- รางวัลที่ 1 iPad Pro รุ่น 9.7 นิ้ว 128GB Wifi+Cellular มูลค่า 31,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 2,000บาท จำนวน 10 รางวัล

เงื่อนไขแคมเปญ
• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ของบริการ KK Direct Debit กับธนาคารระหว่างวันที่ 17 ก.ค. - 31 ต.ค. 60 และไม่เคยมีประวัติสมัครบริการ KK Direct Debit กับธนาคารมาก่อน
• หักบัญชีชำระค่าสินเชื่อได้เต็มจำนวน 3 เดือนติดต่อกัน รับ 1 สิทธิ์ สูงสุด 2 สิทธิ์/คน
• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังคงสภาพการใช้บริการ KK Direct Debit และไม่เคยมีประวัติการค้างชำระสินเชื่อ รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับเงื่อนไขใดๆ ของธนาคารจนถึงขณะที่รับรางวัล
• จับรางวัล ณ ธนาคารเกียรตินาคิน สำนักงานใหญ่ (อโศก) ในวันที่ 28 ก.พ. 61 โดยจะประกาศผลในวันที่ 10 มี.ค. 61 ผ่านทาง www.kiatnakin.co.th และสาขาธนาคาร
• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
• ผู้ได้รัรบรางวัลที่มีมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่างเอง
• ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ฝ่ายการตลาดและกลยุทธ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) อาคารเคเคพีทาวเวอร์บี ชั้น 29 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศผลหากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำรายละเอียดของผู้ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจตามที่ธนาคารเห็นสมควร
• พนักงานธนาคารเกียรตินาคิน บริษัทตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินรายการและครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

back


Tag :
  • directdebit


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง