อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลวันที่ 22 กันยายน 2557


ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์
เคเค สมาร์ท เซฟวิ่งส์สูงสุด 2.60% / ปี
เคเค เซฟวิ่งส์ พลัสสูงสุด 2.00% / ปี
เคเค สมาร์ท โบนัสสูงสุด 2.70% / ปี
เงินฝากประจำทั่วไป
3 เดือนสูงสุด 2.25% / ปี
6 เดือนสูงสุด 2.35% / ปี
9 เดือนสูงสุด 2.35% / ปี
12 เดือนสูงสุด 2.50% / ปี
18 เดือนสูงสุด 2.55% / ปี
24 เดือนสูงสุด 2.65% / ปี
36 เดือนสูงสุด 2.75% / ปี
48 เดือนสูงสุด 2.85% / ปี
เงินฝากประจำอัตราพิเศษ
8 เดือนสูงสุด 2.80% / ปี
15 เดือนสูงสุด 2.90% / ปี
50 เดือนสูงสุด 3.50% / ปี
72 เดือนสูงสุด 4.00% / ปี
เงินฝากกระแสรายวัน
เคเค เคอเร้นท์ พลัสสูงสุด 2.00%เอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2557)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2557)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2557)หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 57)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 57)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 57)หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2555


อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2555)
อัตราดอกเบี้ย
MLR (Minimum Loan Rate)7.500% (ต่อปี)
MOR (Minimum Overdraft Rate)7.925% (ต่อปี)
MRR (Minimum Retail Rate)8.600% (ต่อปี)เอกสารอัตราดอกเบี้ยด้านสินเชื่อทั้งหมด
อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อ
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 55)
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์เก่า, รถเพื่อเงินสด
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 54)
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 57)
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วหมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เอกสารอัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 57)
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 13 พ.ย. - 29 พ.ย.57)
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 ก.ค. - 12 พ.ย.57)
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 21 เม.ย. - 30 มิ.ย.57)
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 2 ม.ค. - 20 เม.ย.57)หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เอกสารอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อ
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 52)
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ด้านเช่าซื้อรถยนต์
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 56)
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานทางทะเบียนรถบรรทุก (รถใหญ่)
และรถมีใบอนุญาตประกอบการ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 55)
ค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ด้านประมูลรถยนต์
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 58)
ค่าใช้จ่ายสินเชื่อบุคคล
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 54)หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด