อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ดาวน์โหลด

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์
เคเค สมาร์ท อินเวสท์สูงสุด 1.25% / ปี
เคเค สมาร์ท เกนสูงสุด 1.85% / ปี
เคเค เซฟวิ่งส์ พลัสสูงสุด 1.50% / ปี
เคเค สมาร์ท โบนัสสูงสุด 1.85% / ปี
เคเค สมาร์ท เซฟวิ่งส์สูงสุด 1.75% / ปี
เคเค สมาร์ท มิลเลียนสูงสุด 1.60% / ปี
เงินฝากประจำอัตราพิเศษ
50 เดือนสูงสุด 2.35% / ปี
72 เดือนสูงสุด 2.85% / ปี
เงินฝากประจำทั่วไป
3 เดือนสูงสุด 1.70% / ปี
6 เดือนสูงสุด 1.80% / ปี
9 เดือนสูงสุด 1.80% / ปี
12 เดือนสูงสุด 1.90% / ปี
18 เดือนสูงสุด 1.90% / ปี
24 เดือนสูงสุด 1.90% / ปี
36 เดือนสูงสุด 2.00% / ปี
48 เดือนสูงสุด 2.10% / ปี
เคเค ฟรี 55 อัพ ระยะเวลาการฝาก 12 เดือนสูงสุด 2.05% / ปี
เคเค ฟรี 55 อัพ ระยะเวลาการฝาก 24 เดือนสูงสุด 2.15% / ปี
เงินฝากกระแสรายวัน
เคเค เคอเร้นท์ พลัสสูงสุด 1.50%เอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2559)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559)ดาวน์โหลดเอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2558
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2558)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2558)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2558)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2558)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558)ดาวน์โหลดเอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2557
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2557)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2557)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2557)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2557)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2557)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2557)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2557)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2557)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557)ดาวน์โหลดเอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2556
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2556)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556)ดาวน์โหลดเอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2555
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2555)ดาวน์โหลดหมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ประจำปี 2558
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.58)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 58)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 58)ดาวน์โหลดอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ประจำปี 2557
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 57)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 57)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 57)ดาวน์โหลดอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ประจำปี 2556
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 56)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 56)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 56)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 56)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 56)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 56)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 56)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 56)ดาวน์โหลดอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ประจำปี 2555
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 55)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 55)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 55)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 55)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 55)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 55)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 55)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 55)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 55)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 55)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 55)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 55)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 55)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 55)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 55)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. 55)ดาวน์โหลดหมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

ดาวน์โหลด

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558)
อัตราดอกเบี้ย
MLR (Minimum Loan Rate)7.250% (ต่อปี)
MOR (Minimum Overdraft Rate)7.800% (ต่อปี)
MRR (Minimum Retail Rate)8.500% (ต่อปี)เอกสารอัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 58)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.58)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.55)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 55)ดาวน์โหลดเอกสารอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถกู้เงินด่วน
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถกู้เงินด่วน (Car Quick Cash)
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 58)
ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถกู้เงินด่วน (Car Quick Cash)
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 57)
ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถกู้เงินด่วน แปะโป้ง (แบบไม่โอนเล่มทะเบียน)
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 57)
ดาวน์โหลดเอกสารอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 57)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 54)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 51)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 51)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 49)ดาวน์โหลดเอกสารอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 57)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 54)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 53)ดาวน์โหลดเอกสารอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 57)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 54)ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 53)ดาวน์โหลดหมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราค่าธรรมเนียมบริการเงินฝาก
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 58)ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 58)ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 30 พ.ย.57 - 18 ก.พ.58)ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 29 เม.ย.58 - 31 ต.ค.58)ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 13 พ.ย.57 - 29 พ.ย.57) ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 19 ก.พ.58 - 28 เม.ย.58)ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 ก.ค.57 - 12 พ.ย.57)ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 21 เม.ย.57 - 30 มิ.ย.57)ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 2 ม.ค.57 - 20 เม.ย.57)ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 29 เม.ย.56 - 1 ม.ค.57)ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 17 ก.ย.55 - 28 เม.ย.56)ดาวน์โหลดหมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อบุคคล
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 58)
ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อบุคคล
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 58)
ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อบุคคล
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 58)
ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อบุคคล
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 54 - 18 ก.พ. 58)
ดาวน์โหลดสินเชื่อเช่าซื้อ
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซื้อ
และให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 58)
ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ด้านเช่าซื้อรถยนต์
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 56)
ดาวน์โหลด
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานทางทะเบียนรถบรรทุก (รถใหญ่)
และรถมีใบอนุญาตประกอบการ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 55)
ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ด้านประมูลรถยนต์
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 58)
ดาวน์โหลดเงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อ
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 58)
ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อ
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 58)
ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อ
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 58)
ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อ
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.52 - 18 ก.พ. 58)
ดาวน์โหลดหมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด