อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

download

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์
เคเค สมาร์ท เกนสูงสุด 1.85% / ปี
เคเค เซฟวิ่งส์ พลัสสูงสุด 1.50% / ปี
เคเค สมาร์ท โบนัสสูงสุด 1.90% / ปี
เคเค สมาร์ท เซฟวิ่งส์สูงสุด 1.80% / ปี
เคเค สมาร์ท มิลเลียน
(เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป)
สูงสุด 1.60% / ปี
เงินฝากประจำทั่วไป
3 เดือนสูงสุด 1.70% / ปี
6 เดือนสูงสุด 1.80% / ปี
9 เดือนสูงสุด 1.80% / ปี
12 เดือนสูงสุด 1.90% / ปี
18 เดือนสูงสุด 1.90% / ปี
24 เดือนสูงสุด 1.90% / ปี
36 เดือนสูงสุด 2.00% / ปี
48 เดือนสูงสุด 2.10% / ปี
เงินฝากประจำอัตราพิเศษ
50 เดือนสูงสุด 2.55% / ปี
72 เดือนสูงสุด 3.00% / ปี
เงินฝากกระแสรายวัน
เคเค เคอเร้นท์ พลัสสูงสุด 1.50%เอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2558
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2558)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2558)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2558)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2558)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558)downloadเอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2557
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2557)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2557)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2557)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2557)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2557)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2557)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2557)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2557)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557)downloadเอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2556
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2556)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556)downloadเอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2555
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555)download
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2555)downloadหมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ประจำปี 2558
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.58)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 58)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 58)downloadอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ประจำปี 2557
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 57)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 57)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 57)downloadอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ประจำปี 2556
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 56)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 56)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 56)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 56)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 56)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 56)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 56)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 56)downloadอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ประจำปี 2555
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 55)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 55)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 55)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 55)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 55)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 55)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 55)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 55)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 55)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 55)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 55)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 55)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 55)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 55)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 55)download
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. 55)downloadหมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

download

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558)
อัตราดอกเบี้ย
MLR (Minimum Loan Rate)7.250% (ต่อปี)
MOR (Minimum Overdraft Rate)7.800% (ต่อปี)
MRR (Minimum Retail Rate)8.500% (ต่อปี)เอกสารอัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 58)download
อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.58)download
อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.55)download
อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 55)downloadเอกสารอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถกู้เงินด่วน
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถกู้เงินด่วน (Car Quick Cash)
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 58)
download
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถกู้เงินด่วน (Car Quick Cash)
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 57)
download
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถกู้เงินด่วน แปะโป้ง (แบบไม่โอนเล่มทะเบียน)
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 57)
downloadเอกสารอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 57)download
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 54)download
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 51)download
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 51)download
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 49)downloadเอกสารอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 57)download
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 54)download
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 53)downloadเอกสารอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 57)download
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 54)download
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 53)downloadหมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราค่าธรรมเนียมบริการเงินฝาก
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 58)download
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 58)download
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 29 เม.ย.58 - 31 ต.ค.58)download
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 19 ก.พ.58 - 28 เม.ย.58)download
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 30 พ.ย.57 - 18 ก.พ.58)download
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 13 พ.ย.57 - 29 พ.ย.57) download
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 ก.ค.57 - 12 พ.ย.57)download
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 21 เม.ย.57 - 30 มิ.ย.57)download
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 2 ม.ค.57 - 20 เม.ย.57)download
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 29 เม.ย.56 - 1 ม.ค.57)download
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 17 ก.ย.55 - 28 เม.ย.56)downloadหมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อบุคคล
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 58)
download
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อบุคคล
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 58)
download
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อบุคคล
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 58)
download
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อบุคคล
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 54 - 18 ก.พ. 58)
downloadสินเชื่อเช่าซื้อ
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซื้อ
และให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 58)
download
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ด้านเช่าซื้อรถยนต์
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 56)
download
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานทางทะเบียนรถบรรทุก (รถใหญ่)
และรถมีใบอนุญาตประกอบการ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 55)
download
ค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ด้านประมูลรถยนต์
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 58)
downloadเงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อ
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 58)
download
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อ
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 58)
download
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อ
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 58)
download
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อ
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.52 - 18 ก.พ. 58)
downloadหมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด