อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลวันที่ 6 เมษายน 2558


ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์
เคเค สมาร์ท เกนสูงสุด 2.30% / ปี
เคเค สมาร์ท เซฟวิ่งส์สูงสุด 2.30% / ปี
เคเค เซฟวิ่งส์ พลัสสูงสุด 2.00% / ปี
เคเค สมาร์ท โบนัสสูงสุด 2.40% / ปี
เงินฝากประจำทั่วไป
3 เดือนสูงสุด 2.10% / ปี
6 เดือนสูงสุด 2.20% / ปี
9 เดือนสูงสุด 2.20% / ปี
12 เดือนสูงสุด 2.25% / ปี
18 เดือนสูงสุด 2.30% / ปี
24 เดือนสูงสุด 2.40% / ปี
36 เดือนสูงสุด 2.50% / ปี
48 เดือนสูงสุด 2.60% / ปี
เงินฝากประจำอัตราพิเศษ
5 เดือนสูงสุด 2.40% / ปี
15 เดือนสูงสุด 2.70% / ปี
เงินฝากกระแสรายวัน
เคเค เคอเร้นท์ พลัสสูงสุด 2.00%เอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2557)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2557)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2557)หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 58)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 58)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 57)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 57)
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 57)หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558


อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558)
อัตราดอกเบี้ย
MLR (Minimum Loan Rate)7.375% (ต่อปี)
MOR (Minimum Overdraft Rate)7.925% (ต่อปี)
MRR (Minimum Retail Rate)8.600% (ต่อปี)เอกสารอัตราดอกเบี้ยด้านสินเชื่อทั้งหมด
อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อ
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.58)
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถกู้เงินด่วน (Car Quick Cash)
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 57)
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถกู้เงินด่วน แปะโป้ง (แบบไม่โอนเล่มทะเบียน)
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 57)
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 57)
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วหมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราค่าธรรมเนียมบริการเงินฝาก
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 58)
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 30 พ.ย.57 - 18 ก.พ.58)
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 13 พ.ย. - 29 พ.ย.57)
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 ก.ค. - 12 พ.ย.57)
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 21 เม.ย. - 30 มิ.ย.57)
ค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก (มีผลบังคับใช้ วันที่ 2 ม.ค. - 20 เม.ย.57)หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อ
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.58)
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อ
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.52 - 18 ก.พ.58)สินเชื่อเช่าซื้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ด้านเช่าซื้อรถยนต์
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 56)
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานทางทะเบียนรถบรรทุก (รถใหญ่)
และรถมีใบอนุญาตประกอบการ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 55)
ค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ด้านประมูลรถยนต์
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 58)สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อบุคคล
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.58)
ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อบุคคล
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 54 - 18 ก.พ.58)หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด