อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ดาวน์โหลด

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์
เคเค สมาร์ท เกนสูงสุด 1.70% / ปี
เคเค สมาร์ท อินเวสท์สูงสุด 0.50% / ปี
เคเค เซฟวิ่งส์ พลัสสูงสุด 1.00% / ปี
เคเค สมาร์ท โบนัสสูงสุด 1.70% / ปี
เคเค สมาร์ท เซฟวิ่งส์สูงสุด 1.60% / ปี
เคเค สมาร์ท มิลเลียนสูงสุด 1.55% / ปี
เงินฝากประจำอัตราพิเศษ
8 เดือนสูงสุด 1.80% / ปี
50 เดือนสูงสุด 2.00% / ปี
72 เดือนสูงสุด 2.20% / ปี
เงินฝากประจำทั่วไป
3 เดือนสูงสุด 1.55% / ปี
6 เดือนสูงสุด 1.65% / ปี
9 เดือนสูงสุด 1.65% / ปี
12 เดือนสูงสุด 1.70% / ปี
18 เดือนสูงสุด 1.75% / ปี
24 เดือนสูงสุด 1.75% / ปี
36 เดือนสูงสุด 1.85% / ปี
48 เดือนสูงสุด 1.95% / ปี
เคเค ฟรี 55 อัพ ระยะเวลาการฝาก 12 เดือนสูงสุด 1.80% / ปี
เคเค ฟรี 55 อัพ ระยะเวลาการฝาก 24 เดือนสูงสุด 1.90% / ปี
เงินฝากกระแสรายวัน
เคเค เคอเร้นท์ พลัสสูงสุด 1.00%ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2559
ประกาศครั้งที่ 9/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 9/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 8/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 7/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 6/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 5/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 4/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 3/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 2/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 1/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 59)ดาวน์โหลดประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2558
ประกาศครั้งที่ 20/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 19/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 18/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 17/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 16/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 15/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 14/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 13/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 12/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 11/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 10/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 9/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 8/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 7/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 6/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 5/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 4/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 3/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 2/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 1/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. 58)ดาวน์โหลดประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2557
ประกาศครั้งที่ 17/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 14/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 16/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 11/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 15/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 10/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 3/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 18/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 13/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 5/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 1/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 4/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 2/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 6/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 7/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 9/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 12/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 8/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 57)ดาวน์โหลดประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2556
ประกาศครั้งที่ 23/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 22/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 21/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 20/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 19/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 18/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 17/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 16/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 15/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 14/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 13/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 12/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 11/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 10/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 9/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 8/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 7/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 6/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 5/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 4/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 3/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 2/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 1/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 56)ดาวน์โหลดประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2555
ประกาศครั้งที่ 24/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 23/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 22/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 21/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 20/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 19/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 18/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 17/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 16/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 15/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 14/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 13/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 12/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 11/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 10/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 9/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 8/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 7/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 6/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 5/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 4/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 3/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 2/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 1/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 55)ดาวน์โหลดหมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ประจำปี 2559
ประกาศครั้งที่ 1/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 59)ดาวน์โหลดอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ประจำปี 2558
ประกาศครั้งที่ 3/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 2/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 1/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 58)ดาวน์โหลดอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ประจำปี 2557
ประกาศครั้งที่ 3/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 2/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 1/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 57)ดาวน์โหลดอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ประจำปี 2556
ประกาศครั้งที่ 8/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 7/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 6/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 5/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 4/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 3/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 2/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 1/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 56)ดาวน์โหลดอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ประจำปี 2555
ประกาศครั้งที่ 16/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 15/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 14/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 13/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 12/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 11/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 10/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 9/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 8/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 7/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 6/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 5/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 4/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 3/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 2/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 1/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. 55)ดาวน์โหลดหมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

ดาวน์โหลด

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 59)
อัตราดอกเบี้ย
MLR (Minimum Loan Rate)7.15% (ต่อปี)
MOR (Minimum Overdraft Rate)7.70% (ต่อปี)
MRR (Minimum Retail Rate)8.40% (ต่อปี)อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.55ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 55ดาวน์โหลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถกู้เงินด่วน
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถกู้เงินด่วน (Car Quick Cash)
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 58)
ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถกู้เงินด่วน (Car Quick Cash)
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 57)
ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถกู้เงินด่วน แปะโป้ง (แบบไม่โอนเล่มทะเบียน)
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 57)
ดาวน์โหลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่ง
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง
สำหรับสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial Loan)
(มีผลบังคัลใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 59)
ดาวน์โหลดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 57ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 54ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 53ดาวน์โหลดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 57ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 54ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 53ดาวน์โหลดหมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 57 - 18 ก.พ. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 58 - 31 ต.ค. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 57 - 29 พ.ย. 57ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 58 - 28 เม.ย. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 57 - 12 พ.ย. 57ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย.57 - 30 มิ.ย.57)ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 57 - 20 เม.ย. 57ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 56 - 1 ม.ค. 57ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 55 - 28 เม.ย. 56ดาวน์โหลดหมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อเช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่ง
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซื้อ
และให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 58)
ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ด้านเช่าซื้อรถยนต์
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 56)
ดาวน์โหลด
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานทางทะเบียนรถบรรทุก (รถใหญ่)
และรถมีใบอนุญาตประกอบการ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 55)
ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ด้านประมูลรถยนต์
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 58)
ดาวน์โหลดอัตราค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 52 - 18 ก.พ. 58ดาวน์โหลดอัตราค่าบริการอื่นๆ
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 59ดาวน์โหลดหมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 54ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 51ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 51ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 49ดาวน์โหลดหมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด