หน้าแรก
ที่ตั้งสาขาธนาคาร
ร่วมงานกับ KK
หน้าแรก > อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม  
ด้านเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก [17]  
   
   
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2557
  คลิกเพื่อดูฉบับย้อนหลัง
 
ด้านตั๋วแลกเงิน
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน [3]  
   
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557
  คลิกเพื่อดูฉบับย้อนหลัง
-------------------------------------------------------------------------------------
ด้านสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ
 
   
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2555
  คลิกเพื่อดูฉบับย้อนหลัง
-------------------------------------------------------------------------------------
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่  
   
   
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
  คลิกเพื่อดูฉบับย้อนหลัง
-------------------------------------------------------------------------------------
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว  
   
   
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
  คลิกเพื่อดูฉบับย้อนหลัง
-------------------------------------------------------------------------------------
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์เก่า,  
  รถเพื่อเงินสด
   
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2554
  คลิกเพื่อดูฉบับย้อนหลัง
-------------------------------------------------------------------------------------
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล  
   
   
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557
  คลิกเพื่อดูฉบับย้อนหลัง
 
ด้านเงินฝาก
อัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก  
   
   
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
  คลิกเพื่อดูฉบับย้อนหลัง
 
ด้านสินเชื่อ
อัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อ  
   
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552
  คลิกเพื่อดูฉบับย้อนหลัง
-----------------------------------------------------------------------------------------
ค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ
 
  ด้านเช่าซื้อรถยนต์
   
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2556
  คลิกเพื่อดูฉบับย้อนหลัง
-----------------------------------------------------------------------------------------
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานทางทะเบียนรถยนต์
 
  รถบรรทุก(รถใหญ่)
และรถมีใบอนุญาตประกอบการ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
  คลิกเพื่อดูฉบับย้อนหลัง
-----------------------------------------------------------------------------------------
ค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ
  ด้านประมูลรถยนต์
 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
  คลิกเพื่อดูฉบับย้อนหลัง
-----------------------------------------------------------------------------------------
ค่าใช้จ่ายสินเชื่อส่วนบุคคล  
   
   
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557
  คลิกเพื่อดูฉบับย้อนหลัง
-----------------------------------------------------------------------------------------
       
     

นโยบายความเป็นส่วนตัว/ข้อตกลงการใช้บริการ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา/ร้องเรียน/เสนอแนะ
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 500 อาคาร อัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ +(66)2680-3333, โทรสาร +(66)2256-9933, สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2550 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)