ร่วมงานกับ KK
 
ข้อมูลธนาคาร > ร่วมงานกับเรา
 
เกียรตินาคิน (เดิมคือ“บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514 ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้รับการยกระดับให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบภายใต้ชื่อ “ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)” โดยได้รับการจัดอันดับเป็น "ธนาคารยอดเยี่ยมอันดับ 3" ประจำปี 2554 จากการจัดอันดับธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปีของวารสารการเงินธนาคาร ด้วยอัตราส่วนทางการเงินที่สูงเป็นอันดับ 1 ถึง 3 ด้าน ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) , อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Divedend Yield) และยังได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด อยู่ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Positive” หรือ “บวก” ซึ่งสะท้อนว่าธนาคารยังคงรักษาระดับการเติบโตทางธุรกิจ และดำรงเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง เพื่อรองรับความผันผวนทางภาวะเศรษฐกิจในอนาคตได้
เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) กำลังมองหาคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงาน ด้วยทัศนคติในการทำงานที่ดี มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธนาคาร

ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้ด้วยตนเอง ทุกวันทำการ เวลา 8.00-17.00 น. หรือสมัครงานผ่านเว๊บไซต์ธนาคาร

 

โทรศัพท์ : 0 – 2680 – 3333 Email : Jobkk@kiatnakin.co.th
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สายบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคารเค ทาวเวอร์ (อาคารเอ) ชั้น 19
209 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 
Back
   
นโยบายความเป็นส่วนตัว/ข้อตกลงการใช้บริการ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา/ร้องเรียน/เสนอแนะ
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 500 อาคาร อัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ +(66)2680-3333, โทรสาร +(66)2256-9933, สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2550 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)