ร่วมงานกับ KK
 
ข้อมูลธนาคาร > ร่วมงานกับเรา > สาขาภูมิภาค
 
 
   
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและการเงิน ศูนย์ประมูลอุดรธานี

 ตรวจสอบการโอนเงินค่ารถประมูลในส่วน 90%ของลูกค้าทั่วไป และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ F/P กรณีลูกค้า Floor Plan ประมูลได้ เพื่อแจ้งยอดรวมราคารถที่ประมูลได้พร้อมตรวจเช็คยอดวงเงินกู้ในการโอนเงินระหว่างสาย

คุณสมบัติ:
 ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 มีความรู้และความชำนาญด้านงานทะเบียน/การเงิน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้ดี
 สามารถทำงานวันเสาร์ได้

 
เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์เงินฝากภูมิภาค

ศึกษาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์เงินฝากฯและผลิตภัณฑ์อื่นๆของธนาคาร ให้การบริการลูกค้าได้ตามมาตรฐาน  ผลักดันยอดเงินฝากให้ได้ตามเป้าหมาย

(สาขาชลบุรี / สาขาราชบุรี / สาขานนทบุรี)

คุณสมบัติ:
 ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 มีประสบการณ์ในด้านงานขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร (เงินฝาก / กองทุน / Bancassurance) อย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป
 มี Single License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 
 

 
Back
   
นโยบายความเป็นส่วนตัว/ข้อตกลงการใช้บริการ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา/ร้องเรียน/เสนอแนะ
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 500 อาคาร อัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ +(66)2680-3333, โทรสาร +(66)2256-9933, สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2550 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)