คุณกำลังมองหาสิ่งเหล่านี้ใช่หรือไม่


  เส้นทางสู่เงินล้านอย่างมั่นคงด้วยตราสารหนี้ เรากำลังอยู่ในภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำและอาจจะต่ำต่อเนื่องไปอีกพักใหญ่ ถ้าปล่อยให้เงินลงทุนของเราอยู่ในเงินฝากออมทรัพย์หรือกองทุนตลาดเงินทั้งหมดก็จะได้ผลตอบแทนที่ต่ำเกินไป

  เส้นทางสู่เงินล้านอย่างมั่นคงด้วยกองทุนตลาดเงิน องค์ประกอบที่สำคัญในพอร์ตการลงทุนทั่วไปที่จะเป็นตัวสร้างความมั่นคงให้กับเงินลงทุนคือการลงทุนประเภท Income Investment หรือการลงทุนที่เน้นผลตอบแทนจากดอกเบี้ยหรือเงินปันผล

  เส้นทางสู่เงินล้านอย่างมั่นคง ด้วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็น Income Investment (การลงทุนที่เน้นผลตอบแทนในรูปรายได้) อีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ

  เส้นทางสู่เงินล้านอย่างมั่นคง ด้วยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่ได้รับความนิยม เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและตราสารหนี้ค่อนข้างมาก
  ข่าวสารและกิจกรรม

  KKP ประสบความสำเร็จ เข้ารับสองรางวัล จากเวที SET Awards 2017 รางวัลเกียรติยศแห่งตลาดเงินและตลาดทุน KKP ประสบความสำเร็จ เข้ารับสองรางวัล จากเวที SET Awards 2017
  ข่าวสารและกิจกรรม

  ธนาคารเกียรตินาคิน ควงลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ รับรางวัลงาน SMEs Excellence Awards 2017 ธนาคารเกียรตินาคิน ควงลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ รับรางวัลงาน SMEs Excellence Awards 2017
  ข่าวสารและกิจกรรม

  ธนาคารเกียรตินาคินลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินทรัสต์ AIMIRT ธนาคารเกียรตินาคิน ลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินทรัสต์ AIMIRT ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารกองทรัสต์อิสระเป็นรายแรกในประเทศไทย
  ข่าวสารและกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดแนวรุกปี 61 มุ่งขยายฐานลูกค้า เพิ่มโอกาสการทำ cross-sell

  เส้นทางสู่เงินล้านอย่างมั่นคงด้วยตราสารหนี้
  เรากำลังอยู่ในภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำและอาจจะต่ำต่อเนื่องไปอีกพักใหญ่ ถ้าปล่อยให้เงินลงทุนของเราอยู่ในเงินฝากออมทรัพย์หรือกองทุนตลาดเงินทั้งหมดก็จะได้ผลตอบแทนที่ต่ำเกินไป

  เส้นทางสู่เงินล้านอย่างมั่นคงด้วยกองทุนตลาดเงิน
  องค์ประกอบที่สำคัญในพอร์ตการลงทุนทั่วไปที่จะเป็นตัวสร้างความมั่นคงให้กับเงินลงทุนคือการลงทุนประเภท Income Investment หรือการลงทุนที่เน้นผลตอบแทนจากดอกเบี้ยหรือเงินปันผล
  เส้นทางสู่เงินล้านอย่างมั่นคง ด้วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
  ทั่วไป

  KKP ประสบความสำเร็จ เข้ารับสองรางวัล จากเวที SET Awards 2017 รางวัลเกียรติยศแห่งตลาดเงินและตลาดทุน
  KKP ประสบความสำเร็จ เข้ารับสองรางวัล จากเวที SET Awards 2017

  เส้นทางสู่เงินล้านอย่างมั่นคง ด้วยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่ได้รับความนิยม เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและตราสารหนี้ค่อนข้างมาก
  ทั่วไป
  ธนาคารเกียรตินาคิน ควงลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ รับรางวัลงาน SMEs Excellence Awards 2017