ร่วมงานกับ KK
 
ลูกค้าสินเชื่อ > สินเชื่อรายย่อย > สินเชื่อส่วนบุคคล
 
 
สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน เพราะคุณคือ ลูกค้าคนพิเศษสำหรับเรา

เพียงคุณเป็นลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารเกียรตินาคิน ที่มีประวัติการผ่อนชำระดี
ก็สามารถสมัครสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคล เพื่อให้ทุกฝันเป็นจริง ได้ตามความต้องการ

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 18.52% ต่อปี ลดต้นลดดอก
ให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ ผ่อนชำระ สบาย ๆ นานสูงสุดถึง 48 เดือน


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Call Center 0-2680-3333  หรือที่ สำนักงานสาขา ธนาคารเกียรตินาคิน

 
     
 

 
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
1. เป็นลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน ที่มีประวัติการผ่อนชำระเช่าซื้อปกติ
2. บุคคลธรรมดา อายุ 20- 60 ปี
3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท ต่อเดือน
4. ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต และปรากฏว่าไม่มีประวัติเสียทางการเงิน
5. มีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

 

 ช่องทางการชำระเงิน

 
ท่านสามารถนำการ์ดชำระเงินไปติดต่อชำระเงินที่ตัวแทนธนาคาร ได้ดังนี้


ชำระเป็นเงินสด ณ ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ 7- ELEVEN, เอ็มเปย์ สเตชั่น และเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ
ชำระที่ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ และหากชำระด้วยเช็ค ไม่รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า และรับชำระเฉพาะเช็คในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน
ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระบบ (เฉพาะธนาคารกสิกรไทยใช้รหัส 33503)
ชำระโดยการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระบบ
    - ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang Phone) สำหรับผู้ถือบัตร ATM โทร. 0-2645-5555 หรือ 1333
- ธนาคารกสิกรไทย (K-Contact Center) สำหรับผู้ถือบัตร ATM โทร. 0-2888-8888
- ธนาคารไทยพาณิชย์  (SCB Call Center) สำหรับผู้ถือบัตร ATM โทร. 0-2777-7777
ชำระผ่านระบบ Internet www.bangkokbank.com ของธนาคารกรุงเทพ, www.kasikornbank.com ของธนาคารกสิกรไทย, www.scbeasy.com ของธนาคารไทยพาณิชย์
ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการตามอัตราที่ตัวแทนธนาคารกำหนด

สิทธิพิเศษ


ไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการกู้ นำเงินไปใช้ได้หลากหลายตามความต้องการ
ขั้นตอนขอใช้บริการไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์บุคคลค้ำประกัน
วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าเดิมของธนาคารเกียรตินาคินเท่านั้น
ลูกค้าในกลุ่มอาชีพที่ไม่มีเอกสารแสดงรายได้ โดยเฉพาะเกษตรกร จะอ้างอิงฐานรายได้  จากประวัติเช่าซื้อเดิมที่มีกับธนาคาร (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากเดิม)
ทราบผลเร็วภายใน 1 วันทำการ และรับเงินโอนเข้าบัญชี 2 วันทำการนับจากวันทำการ

 
1.

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และ หน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)
3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน สำหรับการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี (เป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น)
4. สำเนาเอกสารแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปี ปีล่าสุด (ป้ายวงกลมติดหน้ารถยนต์)

เอกสารทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อ ดังนี้ 

1.

Slip เงินเดือนฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
3. สำเนาบัญชีธนาคารของผู้ขอสินเชื่อ มีการหมุนเวียนบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนนับจากปัจจุบัน(กรณีเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ที่มีรายได้ประจำแต่ไม่มีเอกสารสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้)
4. เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)
 
 
ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

209 อาคารเคทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10100
Call Center 0-2680-3333  หรือที่ทำการธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ
 


 อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้และประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคาร

 ค่าบริการการดำเนินการสินเชื่อ เท่ากับร้อยละ 1.0 ของวงเงินสินเชื่อ
 ค่าอากรแสตมป์ เท่ากับร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้
 ค่าติดตามทวงถาม กรณีผิดนัดชำระ 250 บาทต่องวด
 ค่าเบี้ยปรับกรณีชำระหนี้ปิดยอดคืนก่อนกำหนด ร้อยละ 5.0 ของยอดเงินต้นคงค้าง ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
 
ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ฝ่ายการตลาดสินเชื่อบุคคล โทร 0-2680-3333 หรือธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา
 
 
       
 

 
Back
   
นโยบายความเป็นส่วนตัว/ข้อตกลงการใช้บริการ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา/ร้องเรียน/เสนอแนะ
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 500 อาคาร อัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ +(66)2680-3333, โทรสาร +(66)2256-9933, สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2550 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)