ข่าวและกิจกรรม

งานสัมมนาพิเศษ KKP FOCUS FORUM

  • 7 มี.ค. 2561
  • 6,433

เชิญร่วมงานสัมมนาฟรี!!

 

KKP FOCUS FORUM: THE WAY TO BE WEALTHY & HEALTHY

 

หัวข้อที่ 1 "วางแผนให้ลูกอย่างไร ในยุค 4.0"

สัมมนาสำหรับผู้ที่มีบุตรหลานและต้องการให้บุตรหลานก้าวทันยุค 4.0

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (FINANCIAL HUB)

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่ง!!

 

กำหนดการสัมมนา
14:00 น. ลงทะเบียน

14:30 น. การวางแผนสำหรับลูกทั้งด้านการเรียน การเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ความฉลาดทางสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์

15:30 น. การวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในทุก ๆ ด้านของลูก

16:30 น. ช่วงถาม - ตอบข้อสงสัย

 

หัวข้อที่ 2 "สร้างพอร์ตการลงทุนง่ายๆ สไตล์คุณ (Portfolio Constructor)"

สัมมนาสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้สร้างพอร์ตการลงทุนง่ายๆ

 

ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (FINANCIAL HUB)

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่ง!!

 

กำหนดการสัมมนา
14:00 น. ลงทะเบียน
14:30 น. ช่วงสัมมนาในหัวข้อ

  • ภาวะดอกเบี้ยเงินฝาก ตราสารหนี้ และหุ้นในประเทศ
  • อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของประเทศ
  • ทำอย่างไรให้ผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อ
  • กลยุทธ์ Asset Allocation คืออะไร
  • วิธีการลงทุน แบบ Asset Allocation
  • Portfolio Constructor ตัวช่วยในการลงทุนแบบ Asset Allocation

16:30 น. ช่วงถาม - ตอบข้อสงสัย

 

สามารถสำรองที่นั่งได้โดยลงทะเบียนตามรายละเอียดทางด้านล่างหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KK Contact Center 02 165 5555

# อื่นๆที่น่าสนใจ