เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เงินฝากประจำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เงินฝากกระแสรายวัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

บัญชีออมทรัพย์ เคเค เซฟวิ่งส์ พลัส
ออมทรัพย์คล่องตัวทั้งฝากและถอน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
สนใจผลิตภัณฑ์
บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เซฟวิ่งส์
ออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง ไม่จำกัดวงเงินถอน
บัญชีออมทรัพย์ เคเค เซฟวิ่งส์ พลัส
ออมทรัพย์คล่องตัวทั้งฝากและถอน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เซฟวิ่งส์
ออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง ไม่จำกัดวงเงินถอน
บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เกน
ออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง ไม่จำกัดครั้งการถอน
บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท โบนัส
ออมทรัพย์เงินล้าน ไม่รีบใช้ ได้ดอกเบี้ยสูง (5ล้านบาทขึ้นไป)
บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท มิลเลี่ยน
ออมทรัพย์เงินล้าน ไม่รีบใช้ ได้ดอกเบี้ยสูง (ไม่ถึง 5 ล้านบาท)
บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท ทริปเปิล
ออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง เพิ่มโบนัสพิเศษ 3 ปี (ปีละครั้ง)
บัญชีออมทรัพย์ เคเค ภัทร สมาร์ท เซทเทิลเมนท์
ออมทรัพย์ สำหรับนักลงทุนที่ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย