บริการอื่นๆ

บริการอื่นๆ

รายละเอียดบริการ

บริการ KK e-Banking
บริการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ต ปลอดภัยได้มาตรฐาน ให้บริการทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น
สนใจผลิตภัณฑ์
KK Contact Center
บริการสอบถามข้อมูล ทำรายการต่างๆ ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง
บริการ KK e-Banking
บริการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ต ปลอดภัยได้มาตรฐาน ให้บริการทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น
KK Contact Center
บริการสอบถามข้อมูล ทำรายการต่างๆ ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง
บริการชำระบิลข้ามธนาคาร
เปิดโลกสู่การเชื่อมต่ออย่างอิสระ ชำระค่าสินค้าและบริการต่างธนาคารสะดวกกว่า
บริการรับฝากเงินสดผ่านที่ทำการไปรษณีย์
ที่ไหนก็สะดวก ฝากได้ทุกที่กับบริการรับฝากเงินสด ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
บริการรับเงินโอนต่างประเทศ
สะดวกกว่ากับบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ ผ่านธนาคารเกียรตินาคิน
บริการ KK Smart SMS
บริการ SMS ผู้ช่วยคนฉลาดสำหรับคนทันสมัย พร้อมบอกดอกเบี้ยสะสมให้คุณรู้
บริการเปิดบัญชี KK e-Account
สมาร์ทกว่ากับบัญชีรูปแบบดิจิทัล
บริการรับฝากเงินสดผ่านตู้รับฝากเงินสด
สะดวกง่าย ฝากได้ด้วยตัวเองที่ตู้รับฝากเงินสด กว่า 12 ธนาคาร
KK Direct Debit
บริการชำระค่าสินค้าและบริการโดยหักจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติทุกงวด หมดปัญหาเรื่องจ่ายบิลช้า ลืมจ่ายบิล
บริการ KK e-Banking @PhatraEdge
บริการธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าธนาคารที่มีบัญชีการลงทุนกับบล.ภัทร
บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ KK Smart Investment Service (KKSIS)