โปรโมชั่น

รวบรวมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆ เพื่อลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินโดยเฉพาะ

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่

  • 27 มิ.ย. 2561
  • 106,756

ขอสินเชื่อก่อนซื้อรถยนต์ Mitsubishi รับดอกเบี้ยต่ำ

เงื่อนไข

  • รับดอกเบี้ย 0% นาน 36 เดือน* Mitsubishi New Pajero Sport หรือ New Triton รับดอกเบี้ย 2.45% ต่อปี พร้อมรับฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า 1000 บาท
  • ไม่ต้องวางเงินจอง
  • ไม่ต้องมองหารถ เราหารถให้
  • อนุมัติเงินปั้บ นัดรับรถได้เลย

    (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น