โปรโมชั่น

รวบรวมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆ เพื่อลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินโดยเฉพาะ

สมัครบัตรกดเงินสด KK Cash Card รับดอกเบี้ยพิเศษ

 • 1 ต.ค. 2561
 • 3,910

สมัครบัตรกดเงินสด KK Cash Card รับดอกเบี้ยพิเศษ

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 7.99 % ต่อปี (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 – 28 ก.พ. 62)

 • สำหรับลูกค้าผู้มีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ที่แสดงใบแจ้งการชำระเงินสินเชื่อส่วนบุคคล (Installment Loan) บัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสด จากสถาบันการเงินอื่นๆ ย้อนหลังไม่เกิน 6  เดือน นับจากเดือนที่ออกใบแจ้งหนี้จนถึงเดือนที่อนุมัติสินเชื่อ แนบมาพร้อมกับใบสมัคร KK Cash Card จำนวน 1 ฉบับ

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99 % ต่อปี (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 – 28 ก.พ. 62) ดังนี้

 • สำหรับลูกค้าผู้มีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ที่ไม่แสดงใบแจ้งการชำระเงินสินเชื่อส่วนบุคคล (Installment Loan) บัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสด จากสถาบันการเงินอื่นๆ

รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

ต่อที่ 1

รับฟรี กระเป๋าล้อลาก ขนาด 18 นิ้ว มูลค่า 1,990 บาท สำหรับลูกค้าที่มีรายการเบิกถอนเงินสดหรือรูดซื้อสินค้าผ่านบัตรกดเงินสด สะสมรวมใน 2 รอบบัญชีแรก ตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป โดยกระเป๋าจะถูกจัดส่งตามที่อยู่จัดส่งเอกสาร ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ ภายใน 30 วัน หลังจากสรุปรอบบัญชีที่ 2

รายได้รวมต่อเดือน

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่อปี

ยอดคงค้างสะสมรวมใน 2 รอบบัญชีแรก  

ยอดคงค้างขั้นต่อ

อย่างน้อย 30 วัน

น้อยกว่า

30,000

-

6,000

3,000

มากกว่า

30,000

9.99 %

6,000

3,000

7.99 %

10,000

7,000ต่อที่ 2

รับเงินคืนเพิ่ม สำหรับลูกค้าที่มีรายการเบิกถอนเงินสดหรือรูดซื้อสินค้าผ่านบัตรกดเงินสด และมียอดสะสมรวมใน  2 รอบบัญชีแรกตามที่กำหนดในตาราง โดยธนาคารจะนำ Cash Back เข้าบัญชี KK Cash Card ภายใน 30 วัน หลังจากวันสรุปยอดบัญชีที่ 2

 

ยอดใช้ใช้จ่ายสะสม

รับเงินคืน (Cash Back)

30,000 – 49,999 บาท

200 บาท

มากกว่าหรือ เท่ากับ 50,000 บาท

300 บาท

หมายเหตุ

 • ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของทุกธนาคารทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ผ่านเครื่องที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool และ Union Pay (การชำระสินค้าและบริการ หรือ รับส่วนลดเฉพาะร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Union Pay เท่านั้น)
 • เงื่อนไขการพิจารณาและรายละเอียดการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ประกันบริษัทกรุงไทย พานิชประกันภัยภัย จำกัด (มหาชน)     
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้ดอกเบี้ยพิเศษตามที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ ของธนาคาร 26% ต่อปี เฉพาะส่วนที่เบิกใช้จริง
 • ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อ ตามคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อและหลักเกณฑ์การ พิจารณาของธนาคาร
 • หลักเกณฑ์การคำนวณรายได้รวมต่อเดือนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีต่อไป เมื่อลูกค้ามียอดเบิกถอนเงินสดและใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปใน 12  รอบบัญชีของลูกค้า
โปรโมชั่น