สินเชื่อรถบ้าน

สินเชื่อรถบ้าน

  • 27 เม.ย. 2561
  • 391,450

จุดเด่นของสินเชื่อรถบ้าน ธนาคารเกียรตินาคิน

เราให้วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 110% ของราคาประเมินรถยนต์

เราฟรี! ค่าธรรมเนียมบริการสินเชื่อ

เรายืดหยุ่นระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดถึง 84 งวด

เรามีกระบวนการพิจารณาสินเชื่อที่รวดเร็ว

เราดูแลให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นขอสินเชื่อไปจนถึงการทำสัญญา

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อที่พร้อมให้บริการลูกค้าอยู่ทุกที่ ทั่วประเทศ

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 15 นาที (เฉพาะวันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.)

ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

หมายเหตุ

  • อัตราค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ ค่าบริการต่างๆ และสิทธิพิเศษเป็นไปตามประกาศธนาคาร
  • ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด
  • เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อรถบ้าน

  • เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์มือสอง สำหรับผู้ที่ต้องการ ซื้อ-ขาย รถบ้าน
  • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) ต่ำสุด 2.99% ต่อปี และสูงสุด 9% ต่อปี
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระ ต่ำสุด 48 เดือน และสูงสุด 72 เดือน
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมบริการสินเชื่อ
  • อัตราค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ ค่าบริการต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร