Other Fees/Charges

Other Fees/Charges

Other Fees/Charges

Other Fees/Charges. Effective on 7 Mar 2020
Other Fees/Charges. Effective on 7 Mar 2020
อัตราค่าบริการอื่นๆ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 63
Other Fees/Charges. Effective on 10 July 2019
Other Fees/Charges. Effective on 1 July 2019
อัตราค่าบริการอื่นๆ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 62
อัตราค่าบริการอื่นๆ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 62
อัตราค่าบริการอื่นๆ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 62
อัตราค่าบริการอื่นๆ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 61
อัตราค่าบริการอื่นๆ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 61
อัตราค่าบริการอื่นๆ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 61
อัตราค่าบริการอื่นๆ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 61
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 61
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 60
อัตราค่าบริการอื่นๆ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 60
อัตราค่าบริการอื่นๆ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 60
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 60
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 60
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. 59
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 59
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 59
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 59
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 59
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 59
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 59
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 59
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 59
ค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ด้านประมูลรถยนต์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58
No Result Found

Note : Fee rates shall be in accordance with the notices and conditions, prescribed by the bank.