Life Insurance

Life Insurance

Detail

ประกันสุขภาพ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

INVEST LINK

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Insurance

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 90/5
จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี
สนใจผลิตภัณฑ์
KKGEN Wealth 12/5 (PAR)
จ่ายสั้น 5 ปี พร้อมคุ้มครองชีวิต 12 ปี
ประกันชีวิต เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 90/5
จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี
KKGEN Wealth 12/5 (PAR)
จ่ายสั้น 5 ปี พร้อมคุ้มครองชีวิต 12 ปี
KKGEN Infinite Wealth 88/8
ส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกหลาน จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 8 ปี
KKGEN Infinite Annuity 88/5
ความสุขในวัยเกษียณจ่ายเบี้ยเพียง 5 ปี มีเงินบำนาญใช้ตั้งแต่อายุ 55 ปี
KKGEN Infinite Wealth 88/4
ส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกหลาน จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 4 ปี
KKGEN Extra 25/15
รับความคุ้มครองชีวิตยาว 25 และเงินคืนทุกปี
KKGEN Extra 20/10
รับความคุ้มครองชีวิตยาว 20 ปี และเงินคืนทุกปี