บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เกน

ออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง ไม่จำกัดครั้งการถอน

บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เกน
 • 10 Feb 2018
 • 11,144

ออมทรัพย์

รับดอกเบี้ยสูงรายเดือน

บัญชีออมทรัพย์ที่รับดอกเบี้ยสูงเหมือนบัญชีเงินฝากประจำ

คุ้มค่ากับการรับดอกเบี้ยรายเดือนแบบทบต้น

คํานวณดอกเบี้ยให้รายวัน จากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามสัดส่วนจํานวนเงินที่กําหนด

ถอน/โอน ไปยังบัญชี KK Smart Gain โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

ถอน/โอน ไปยังบัญชีประเภทอื่นได้สูงสุดเดือนละ 20,000 บาท โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

เหมาะกับคนที่ต้องการออมเงินเริ่มต้น 50,000 บาท เน้นเก็บเงินก้อนโต ไม่เน้นถอน เพื่อนำเงินเก็บก้อนโตไปใช้ในอนาคต

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด*

1.00%

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

50,000 บาท

การถอน

ฟรี 20,000/ เดือน

ส่วนที่เกินคิด 0.05%

การจ่ายดอกเบี้ย

เดือนละ 1 ครั้ง

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เกน

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • เฉพาะบุคคลธรรมดา บัญชีเดี่ยว และ คณะบุคคลที่จดทะเบียน เท่านั้น
 • คิดค่าธรรมเนียมในการถอน 0.05% ของจำนวนเงินที่ถอน (ขั้นต่ำ 50 บาท)
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอน 20,000 บาทต่อเดือน (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอน)
  • ไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอน (TR) ไปยังบัญชีอื่นในผลิตภัณฑ์ KK Smart Gain
 • ปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่เปิดบัญชี คิดค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 0.05% ของจำนวนเงินที่ปิดบัญชี (ขั้นต่ำ 50 บาท)
 • ปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 1 ครั้ง
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเว้นแต่จะได้รับยกเว้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นตามความเหมาะสม

FAQ

(?)บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เกน คืออะไร

เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยสูง จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการออมเงินระยะยาว บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เกน ยังให้สภาพคล่อง สามารถถอนเงินได้เดือนละ 20,000 บาท ส่วนที่เกินคิดค่าธรรมเนียมในการถอน 0.05% ของจำนวนเงินที่ถอน ขั้นต่ำ 50 บาท (ยกเว้นการโอนไปยังบัญชีเงินากออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เกน ด้วยกัน ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

 

(?)ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เกน ต้องเสียภาษีหรือไม่

สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา กรณีดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี จะได้รับยกเว้นภาษี กรณีดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาทต่อปี จะต้องเสียภาษี ตามที่กรมสรรพากรกำหนด

Promotions
Related Article