บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท มิลเลี่ยน

ออมทรัพย์เงินล้าน ไม่รีบใช้ ได้ดอกเบี้ยสูง (ไม่ถึง 5 ล้านบาท)

บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท มิลเลี่ยน
  • 10 Feb 2018
  • 6,976

ออมทรัพย์

สำหรับเงินล้าน ฝากถอนได้ไม่จำกัด

รับดอกเบี้ยสูง

ฝาก/ถอน ได้ไม่จำกัด

ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม

เหมาะกับคนที่อยากออมเงินเริ่มต้น 1 ล้านบาท ที่ต้องการดอกเบี้ยสูง และความยืดหยุ่นมาก

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด*

1.10%

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

ไม่จำกัดวงเงินขั้นต่ำ

การจ่ายดอกเบี้ย

2ครั้ง/ปี

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท มิลเลี่ยน

  • ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี รวมถึงคณะบุคคลที่จดทะเบียน ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
  • ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Million
  • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
  • กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  • ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

FAQ

(?)ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝาก เคเค สมาร์ท มิลเลี่ยน ต้องเสียภาษีหรือไม่

สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา กรณีดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี จะได้รับยกเว้นภาษี กรณีดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาทต่อปี จะต้องเสียภาษีตั้งแต่บาทแรก ตามที่กรมสรรพากรกำหนด

Promotions
Related Article