สินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่

ดาวน์ต่ำ อนุมัติทันใจ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

สินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่
 • 19 Jul 2018
 • 11,725

KK Taxi

ดาวน์ต่ำ อนุมัติทันใจ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

อนุมัติไว ไม่ยุ่งยาก

ดาวน์ต่ำ ออกรถใช้เงินลงทุนน้อย

ผ่อนสบาย ประหยัดค่าใช้จ่าย มีเงินเหลือเก็บ

เอกสารครบ รู้ผลอนุมัติภายใน 1 วัน*

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

คุณสมบัติ

 1. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์การขับรถแท็กซี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. มีใบขับขี่รถสาธารณะ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ (บัตรเหลืองหน้ารถ) อายุไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. มีภูมิลำเนาในประเทศไทย สามารถตรวจสอบได้

 

เอกสารการขอสินเชื่อ

 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 3. ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 4. บัตรประจำตัวผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ (บัตรเหลือง) พร้อมสำเนา 2 ฉบับ

 

เอกสารการขอบริการเพิ่มเติม (ถ้ามี)

 1. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ตัวจริงเดือนล่าสุด / เอกสารแสดงรายได้
 2. สำเนาสมุดคู่ฝาก / ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 3. กรณีที่มีประสบการณ์เช่าซื้อ/เช่าขับรถแท็กซี่สหกรณ์ ให้นำหลักฐานประวัติการชำระเงินแสดงต่อธนาคาร
 4. หลักฐานแสดงที่อยู่ในปัจจุบัน (บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เนต ที่ระบุชื่อเป็นผู้สมัครขอเช่าซื้อ)

*หมายเหตุ

 • อัตราผ่อนชำระเริ่มต้น 650 บาท/วัน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 7.75% ต่อปี รถ TOYOTA ALTIS ราคา 920,000 บาท ดาวน์ 15% ผ่อนชำระ 60 งวด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
Promotions
Related Article