โปรโมชั่น

รวบรวมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆ เพื่อลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินโดยเฉพาะ

KK Debit Card ดูหนังทุกวัน ทุกเรื่อง ทุกรอบ 88 บาท

  • 3 May 2019
  • 2,379

KK Debit Card ดูหนังทุกวัน ทุกเรื่อง ทุกรอบ 88 บาท

บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับเมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ้ป จัดรายการส่งเสริมการขาย ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือในราคา 88 บาทต่อที่นั่ง จำกัด 10,000 สิทธิ์ต่อเดือน สำหรับโรงภาพยนตร์หรือจนกว่าสิทธิจะหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 29 ก.พ. 2563 หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

สามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกที่นั่งปกติ สำหรับภาพยนตร์ระบบปกติ (2D) โดยลูกค้าผู้ถือบัตรสามารถชำระเพิ่มส่วนต่างสำหรับที่นั่ง Honeymoon, ระบบ 3D (สามมิติ), ATMOS เท่านั้น ยกเว้น IMAX, 4DX และโรงภาพยนตร์ Quartier CineArt

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร ยูเนี่ยนเพย์ ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย (หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย”62”) เท่านั้น
  2. สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะที่นั่งปกติ ภาพยนตร์ระบบปกติ (2D) โดยลูกค้าผู้ถือบัตรสามารถชำระเพิ่มส่วนต่างสำหรับที่นั่ง Honeymoon, ระบบ 3D (สามมิติ), ATMOS เท่านั้น ยกเว้น IMAX, 4DX และโรงภาพยนตร์ Quartier CineArt
  3. จำกัด 10,000 สิทธิ์ต่อเดือนสำหรับรายการส่งเสริมการขาย สำหรับโรงภาพยนตร์ หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
  4. จำกัด 2 สิทธิต่อบัตรต่อวัน และจำกัดรวม 4 สิทธิต่อบัตรต่อเดือน
  5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  6. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นตามความเหมาะสม
  7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-515-5555 หรือเคาท์เตอร์ ณ สาขาที่ใช้บริการ
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น