มาตรฐานการให้บริการ

รายละเอียด

มาตรฐานการให้บริการ

  • 13 Aug 2019
  • 215

1. มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

2. การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

3. การให้บริการและแก้ไขปัญหา