กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เกิดขึ้นจากการร่วมกิจการระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินการโดยธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุนที่ดำเนินการโดยบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งผสมผสานความเชี่ยวชาญจากทั้งสองธุรกิจ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในด้านการให้บริการทางการเงิน และก่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในพัฒนาการของตลาดการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ


กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประกอบด้วยบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

  • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด


รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร คลิกที่นี่