สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash

รถกู้เงินด่วน CarQuickCash เลือกรับโปรโมชั่น

 • 21 ก.พ. 2563
 • 43,098

จุดเด่นของสินเชื่อรถกู้เงินด่วน ธนาคารเกียรตินาคิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด 120% ของราคาประเมินรถยนต์*

รู้ผลอนุมัติไวภายใน 2 ช.ม*

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท

ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน

สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก

*เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด (เฉพาะวันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09:00-17:30 น.)

นอกเหนือจากบริการที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการสนใจข้างต้น ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ

 • รถยนต์ปลอดภาระหนี้ต้องมีอายุรถยนต์ไม่เกิน 10 ปี
 • รถยนต์ที่ยังไม่ปลอดภาระหนี้ ต้องผ่อนชำระมาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 งวด
 • รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์

เงื่อนไขโปรโมชั่น บัตรน้ำมัน 1,000 บ.และขับฟรี 60 วัน

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อกับธนาคารเกียรตินาคินผ่านช่องทางออนไลน์ภายในวันที่ 24 ก.พ. – 10 เม.ย. 63 เท่านั้น
 • เงื่อนไขพิเศษขับฟรีสูงสุด 60 วัน เฉพาะลูกค้าที่นำรถยนต์ปลอดภาระมาใช้ในการขอสินเชื่อ ที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ และโอนเล่มทะเบียนรถยนต์ พร้อมเบิกรับเงินกู้ ภายในวันที่ 15 พ.ค. 63 เท่านั้น
 • กรณีลูกค้าที่นำรถยนต์ปลอดภาระมาใช้ในการขอสินเชื่อ แต่ไม่ประสงค์โอนเล่มทะเบียนรถยนต์ ลูกค้าจะได้รับบัตรน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท เมื่อสินเชื่อผ่านการอนุมัติ พร้อมทำสัญญาและเบิกรับเงินกู้ ภายในวันที่ 15 พ.ค. 63 เท่านั้น
 • กรณีลูกค้าที่ใช้หลักประกันรถยนต์ไม่ปลอดภาระมาใช้ในการขอสินเชื่อ ลูกค้าจะได้รับบัตรน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท เมื่อสินเชื่อผ่านอนุมัติ และโอนเล่มทะเบียนรถยนต์ พร้อมเบิกรับเงินกู้ ภายในวันที่ 15 พ.ค. 63 เท่านั้น
 • ลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรน้ำมันจะได้รับข้อความยืนยันผ่านทางโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ให้ไว้ภายใน 45 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายวันที่ 10 เม.ย. 63
 • ธนาคารจะจัดส่งบัตรน้ำมันให้กับลูกค้า ไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้ในใบสมัครสินเชื่อภายใน 90 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายวันที่ 10 เม.ย. 63
 • เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารเกียรตินาคินกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้
 • กรณีของสมนาคุณหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของสมนาคุณอื่นที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • พนักงานของธนาคารฯ รวมถึงบริษัทในเครือของธนาคารฯ และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KKP Contact Center โทร. 0 2165 5555

เงื่อนไขโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน

 • สำหรับลูกค้าที่ยื่นสมัครสินเชื่อกับธนาคารเกียรตินาคิน ภายในวันที่ 15 มี.ค. – 31 พ.ค. 63 เท่านั้น
 • เงื่อนไขดอกเบี้ย 0% สำหรับ 6 เดือนแรก
 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่นำรถยนต์ปลอดภาระมาใช้ในการขอสินเชื่อ และโอนเล่มทะเบียนเท่านั้น
 • ลูกค้าที่สมัครสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ครอบครองเล่มทะเบียน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • โปรโมชั่นนี้เฉพาะรถยนต์ยี่ห้อ Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Benz ,BMW ที่มีอายุรถยนต์ไม่เกิน 8 ปี
 • ต้องได้รับวงเงินอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องเลือกผ่อนชำระตั้งแต่ 48 งวดขึ้นไป
 • รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถยนต์สาธารณะ , รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์
 • เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารเกียรตินาคินกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • พนักงานของธนาคารฯ รวมถึงบริษัทในเครือของธนาคารฯ และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

เงื่อนไข

 • รถปลอดภาระ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ ซึ่งปลอดภาระเรียบร้อยแล้วอายุรถเมื่อรวมระยะเวลาสัญญาเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี
 • รถยนต์ไม่ปลอดภาระ ผ่อนชำระอยู่กับสถาบันการเงินอื่น รถยนต์ไม่ปลอดภาระ ที่ผ่อนชำระอยู่กับสถาบันการเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารเกียรตินาคินมาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 งวด
 • รถยนต์ไม่ปลอดภาระ ผ่อนชำระอยู่กับธนาคารเกียรตินาคิน เฉพาะลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ปัจจุบัน ที่ยังจัดเช่าซื้ออยู่กับธนาคารเกียรตินาคิน ลูกค้าต้องมีประวัติผ่อนชำระดี มาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 งวด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ ที่จดทะเบียนไม่เกิน 10 ปี วงเงินอนุมัติหลังจากหักภาระหนี้เดิม ไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท ผู้สมัครต้องไม่ค้างชำระเงินค่างวดรถยนต์กับธนาคาร ณ วันทำสัญญาสินเชื่อธนาคารเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้น

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อกับธนาคารเกียรตินาคินผ่านช่องทางออนไลน์ภายในวันที่ 24 ก.พ. – 10 เม.ย. 63 เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีรถยนต์ที่ปลอดภาระ หรือ ผ่อนอยู่กับสถาบันการเงินอื่นเท่านั้น
 • ของสมนาคุณบัตรน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทจะได้รับสิทธิ์เมื่อสินเชื่อผ่านการอนุมัติ ภายในวันที่ 15 พ.ค. 63 เท่านั้น
 • เงื่อนไขพิเศษขับฟรีสูงสุด 60 วัน เฉพาะลูกค้าที่นำรถยนต์ปลอดภาระมาใช้ในการขอสินเชื่อ ที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ และโอนเล่มทะเบียนรถยนต์ภายในวันที่ 15 พ.ค. 63 เท่านั้น
 • ลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรน้ำมันจะได้รับข้อความยืนยันผ่านทางโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ให้ไว้ภายใน 45 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายวันที่ 10 เม.ย. 63
 • ธนาคารจะจัดส่งบัตรน้ำมันให้กับลูกค้า ไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้ในใบสมัครสินเชื่อภายใน 90 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายวันที่ 10 เม.ย. 63
 • เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารเกียรตินาคินกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้
 • กรณีของสมนาคุณหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของสมนาคุณอื่นที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • พนักงานของธนาคารฯ รวมถึงบริษัทในเครือของธนาคารฯ และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KKP Contact Center โทร. 0 2165 5555

คุณสมบัติรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ

 • รถยนต์ปลอดภาระหนี้ต้องมีอายุรถยนต์ไม่เกิน 10 ปี
 • รถยนต์ที่ยังไม่ปลอดภาระหนี้ ต้องผ่อนชำระมาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 งวด
 • รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์

เงื่อนไข

 • รถปลอดภาระ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ ซึ่งปลอดภาระเรียบร้อยแล้วอายุรถเมื่อรวมระยะเวลาสัญญาเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี
 • รถยนต์ไม่ปลอดภาระ ผ่อนชำระอยู่กับสถาบันการเงินอื่น รถยนต์ไม่ปลอดภาระ ที่ผ่อนชำระอยู่กับสถาบันการเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารเกียรตินาคินมาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 งวด
 • รถยนต์ไม่ปลอดภาระ ผ่อนชำระอยู่กับธนาคารเกียรตินาคิน เฉพาะลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ปัจจุบัน ที่ยังจัดเช่าซื้ออยู่กับธนาคารเกียรตินาคิน ลูกค้าต้องมีประวัติผ่อนชำระดี มาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 งวด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ ที่จดทะเบียนไม่เกิน 10 ปี วงเงินอนุมัติหลังจากหักภาระหนี้เดิม ไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท ผู้สมัครต้องไม่ค้างชำระเงินค่างวดรถยนต์กับธนาคาร ณ วันทำสัญญาสินเชื่อธนาคารเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้น
โปรโมชั่น