ตารางกิจกรรม

Event Calendar

KKP FOCUS FORUM: “เจาะลึก Provident Fund สวัสดิการ...สร้างเงินล้าน!”

รายละเอียดกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00-13:00 น. (ลงทะเบียน 12:00น.)
TrueSpace Siam Square ชั้น 4 สยามสแควร์ ซ.2 (BTS สยาม ทางออก 2 เยื้องสยามดิสคัฟเวอรี)

ทำงานประจำก็มีเงินออมหลักล้านได้กับ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”
ร่วมฟังสัมมนาฟรี! “เจาะลึก Provident Fund สวัสดิการ...สร้างเงินล้าน!” แล้วคุณจะรู้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีประโยชน์มากกว่าการเป็นเงินออมยามเกษียณ

  • 5 คำถามเกี่ยวกับ Provident Fund
  • Employee's Choice ทางเลือกในการเพิ่มผลตอบแทน
  • สูตรคำนวณเงินเดือนหลังเกษียณ

สำรองที่นั่งคลิก https://bit.ly/301447l หรือโทร. 02 305 9559
www.phatraedge.com