คุณกำลังมองหาสิ่งเหล่านี้ใช่หรือไม่

  การเงินและการลงทุน

  Rule of 72 เลขมหัศจรรย์ดอกเบี้ยทบต้น “ทฤษฎีเลข 72” ทฤษฎีทางการเงิน สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลกที่บอกได้ว่า…เงินของเราจะโตเป็นสองเท่าต้องใช้เวลากี่ปี
  การเงินและการลงทุน

  5 ศัพท์เทคนิค ที่นักลงทุนไม่ควรพลาด ก้าวแรกสู่การเป็นนักลงทุนมืออาชีพ กับ 5 บทความคัดสรร
  การเงินและการลงทุน

  เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวปีหน้า? (2) ธปท.ได้ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจลงไปอย่างมากในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา โดยลดลงจาก 3.3% เป็น 2.8% แต่ปรากฏว่ามีมติเอกฉันท์ที่จะคงดอกเบี้ยเอาไว้ที่ 1.5%

  เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวปีหน้า? (1) ปัจจุบันทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลง หากเชื่อรัฐบาลและเสียงส่วนใหญ่ก็จะยังมองว่าเป็นการชะลอตัวลงชั่วคราวและเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้อีกในต้นปีหรือกลางปีหน้า
  ข่าวสารและกิจกรรม

  KKP ลงทุนใน iSTOX แพลตฟอร์มตลาดทุนแห่งอนาคต รองรับทุกหลักทรัพย์ดิจิทัล และสินทรัพย์ใน Private Markets
  ข่าวสารและกิจกรรม

  KKP บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารเกียรตินาคิน ในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมบริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินบริจาคในนามสมาคมธนาคารไทย
  ข่าวสารและกิจกรรม

  KKP ถ่ายทอดความรู้ทางการเงินแก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ภายใต้โครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน”
  ข่าวสารและกิจกรรม

  แจ้งยกเลิกการออกและใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62
  การเงินและการลงทุน

  Rule of 72 เลขมหัศจรรย์ดอกเบี้ยทบต้น
  “ทฤษฎีเลข 72” ทฤษฎีทางการเงิน สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลกที่บอกได้ว่า…เงินของเราจะโตเป็นสองเท่าต้องใช้เวลากี่ปี
  การเงินและการลงทุน

  5 ศัพท์เทคนิค ที่นักลงทุนไม่ควรพลาด
  ก้าวแรกสู่การเป็นนักลงทุนมืออาชีพ กับ 5 บทความคัดสรร
  การเงินและการลงทุน
  เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวปีหน้า? (2)
  ทั่วไป

  KKP ลงทุนใน iSTOX แพลตฟอร์มตลาดทุนแห่งอนาคต
  รองรับทุกหลักทรัพย์ดิจิทัล และสินทรัพย์ใน Private Markets

  เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวปีหน้า? (1)
  ปัจจุบันทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลง หากเชื่อรัฐบาลและเสียงส่วนใหญ่ก็จะยังมองว่าเป็นการชะลอตัวลงชั่วคราวและเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้อีกในต้นปีหรือกลางปีหน้า
  กิจกรรมเพื่อสังคม
  KKP บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ