คุณกำลังมองหาสิ่งเหล่านี้ใช่หรือไม่

  การเงินและการลงทุน

  เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวปีหน้า? (2) ธปท.ได้ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจลงไปอย่างมากในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา โดยลดลงจาก 3.3% เป็น 2.8% แต่ปรากฏว่ามีมติเอกฉันท์ที่จะคงดอกเบี้ยเอาไว้ที่ 1.5%

  เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวปีหน้า? (1) ปัจจุบันทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลง หากเชื่อรัฐบาลและเสียงส่วนใหญ่ก็จะยังมองว่าเป็นการชะลอตัวลงชั่วคราวและเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้อีกในต้นปีหรือกลางปีหน้า
  การเงินและการลงทุน

  เปลี่ยนเงินหลักสิบ เป็นเงินหลักล้านได้ด้วยกาแฟ (Latte Factor) คุณเคยมีคำถามเหล่านี้กับตัวเองหรือไม่ ?? “อยากมีเงินเก็บเงินออมแบบคนอื่น แต่ก็ใช้เดือนชนเดือนทุกที” หากคุณอยากเก็บออม หรือ เริ่มต้นลงทุน ควรทำอย่างไร
  การเงินและการลงทุน

  ทองคำใช้ทำอะไร? ทองคำทั้งโลกมีปริมาณกว่า 171,300 ตัน ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับกว่า 50%
  ข่าวสารและกิจกรรม

  KKP ลงทุนใน iSTOX แพลตฟอร์มตลาดทุนแห่งอนาคต รองรับทุกหลักทรัพย์ดิจิทัล และสินทรัพย์ใน Private Markets
  ข่าวสารและกิจกรรม

  KKP บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารเกียรตินาคิน ในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมบริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินบริจาคในนามสมาคมธนาคารไทย
  ข่าวสารและกิจกรรม

  แจ้งปิดปรับปรุงบริการ 19 ต.ค. 2019 เวลา 08:00 - 20:00 น.
  ข่าวสารและกิจกรรม

  KKP รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จัดโดยองค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2562
  การเงินและการลงทุน

  เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวปีหน้า? (2)
  ธปท.ได้ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจลงไปอย่างมากในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา โดยลดลงจาก 3.3% เป็น 2.8% แต่ปรากฏว่ามีมติเอกฉันท์ที่จะคงดอกเบี้ยเอาไว้ที่ 1.5%

  เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวปีหน้า? (1)
  ปัจจุบันทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลง หากเชื่อรัฐบาลและเสียงส่วนใหญ่ก็จะยังมองว่าเป็นการชะลอตัวลงชั่วคราวและเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้อีกในต้นปีหรือกลางปีหน้า
  การเงินและการลงทุน
  เปลี่ยนเงินหลักสิบ เป็นเงินหลักล้านได้ด้วยกาแฟ (Latte Factor)
  ทั่วไป

  KKP ลงทุนใน iSTOX แพลตฟอร์มตลาดทุนแห่งอนาคต
  รองรับทุกหลักทรัพย์ดิจิทัล และสินทรัพย์ใน Private Markets
  การเงินและการลงทุน

  ทองคำใช้ทำอะไร?
  ทองคำทั้งโลกมีปริมาณกว่า 171,300 ตัน ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับกว่า 50%
  กิจกรรมเพื่อสังคม
  KKP บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ