คุณกำลังมองหาสิ่งเหล่านี้ใช่หรือไม่

  การเงินและการลงทุน

  How to เริ่มต้นชีวิตดีในปี 2020 เวลาผ่านไปจนถึงสิ้นปี เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นไม่ได้ใกล้ความจริงเลย เคยถามตัวเองมั้ยว่าเพราะอะไร
  การเงินและการลงทุน

  เศรษฐกิจไทยปี 2020 (1) ตัวเลขเศรษฐกิจไทยล่าสุดสำหรับเดือนพ.ย. 2019 นั้น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เศรษฐกิจชะลอตัวลงต่อไปอีก
  การบริหารธุรกิจ

  5 แนวทางธุรกิจรักษ์โลก ที่ SMEs ต้องรู้ วันนี้ KKP Advice Center ขอนำเสนอโมเดลในการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy แนวคิดการนำทรัพยากรที่ไปใช้แล้วกลับมาแปรรูป และนำกลับไปใช้ใหม่เพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อช่วยแก้ไขการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นจากการขยายตัวของประชากรโลกรวมถึงเพื่อแก้ไขปัญหาขยะ นอกจากนี้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนยังสร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับ SMEs ด้วยเช่นกัน
  การเงินและการลงทุน

  4 สิ่งเริ่มต้นสู่ความมั่งคั่งรับปีใหม่ 2563 เริ่มต้นปีใหม่ 2563 หลายคนมักเริ่มต้นแพลนเป้าหมายใหม่ๆ ในชีวิต รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน วันนี้เรามีไอเดียในการวางแผนจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมาแนะนำค่ะ
  ข่าวสารและกิจกรรม

  KKP ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
  ข่าวสารและกิจกรรม

  เกียรตินาคิน นำลูกค้าสินเชื่อคว้า 3 รางวัล SMEs Excellence Awards 2019 พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
  ข่าวสารและกิจกรรม

  บัตร KK debit card ไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ของ ธ.กรุงเทพ ได้ชั่วคราว บัตร KK debit card ไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ของ ธ.กรุงเทพ ได้ชั่วคราว
  การเงินและการลงทุน

  How to เริ่มต้นชีวิตดีในปี 2020
  เวลาผ่านไปจนถึงสิ้นปี เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นไม่ได้ใกล้ความจริงเลย เคยถามตัวเองมั้ยว่าเพราะอะไร
  การเงินและการลงทุน

  เศรษฐกิจไทยปี 2020 (1)
  ตัวเลขเศรษฐกิจไทยล่าสุดสำหรับเดือนพ.ย. 2019 นั้น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เศรษฐกิจชะลอตัวลงต่อไปอีก
  การบริหารธุรกิจ
  5 แนวทางธุรกิจรักษ์โลก ที่ SMEs ต้องรู้
  ทั่วไป

  KKP ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
  การเงินและการลงทุน

  4 สิ่งเริ่มต้นสู่ความมั่งคั่งรับปีใหม่ 2563
  เริ่มต้นปีใหม่ 2563 หลายคนมักเริ่มต้นแพลนเป้าหมายใหม่ๆ ในชีวิต รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน วันนี้เรามีไอเดียในการวางแผนจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมาแนะนำค่ะ
  ทั่วไป
  เกียรตินาคิน นำลูกค้าสินเชื่อคว้า 3 รางวัล SMEs Excellence Awards 2019