สินเชื่อบ้าน ธนาคารเกียรตินาคิน

วงเงินสูง ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้าน ธนาคารเกียรตินาคิน

  • 28 ธ.ค. 2561
  • 104,954

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด (เฉพาะวันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.)

ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

  • รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ วงเงินอนุมัติ วงเงินสินเชื่อ เวลาผ่อนชำระ ผู้กู้ร่วม โปรโมชั่น
สินเชื่อบ้าน

100% ของราคาประเมิน

50 ลบ. 30 ปี 4  
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

100% ของราคาประเมิน

50 ลบ. 30 ปี 4

- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.89% ต่อปี
- ยกเว้นค่าจดจำนอง
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน

90% ของราคาประเมิน

10 ลบ. 20 ปี 4  
  • เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยและการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ วงเงินอนุมัติ วงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาผ่อนชำระ จำนวนผู้กู้ร่วม โปรโมชั่น
สินเชื่อบ้าน

105%

ของราคาประเมิน

50 ลบ. 30 ปี 4  
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

100%

ของราคาประเมิน

50 ลบ. 30 ปี 4

- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.95% ต่อปี

- ฟรีค่าจดจำนอง

- ฟรีค่าธรรมเนียมสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน

90%

ของราคาประเมิน

10 ลบ. 20 ปี 4  

เงื่อนไข

การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ผลิตภัณฑ์ วงเงินอนุมัติ วงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาผ่อนชำระ จำนวนผู้กู้ร่วม โปรโมชั่น
สินเชื่อบ้าน

105%

ของราคาประเมิน

50 ลบ. 30 ปี 4  
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

100%

ของราคาประเมิน

50 ลบ. 30 ปี 4

- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.95% ต่อปี

- ฟรีค่าจดจำนอง

- ฟรีค่าธรรมเนียมสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน

90%

ของราคาประเมิน

10 ลบ. 20 ปี 4