ลงทุน LTF/RMF กองทุนที่ใช่ในสภาวะตลาดปัจจุบัน

รายละเอียด

ลงทุน LTF/RMF กองทุนที่ใช่ในสภาวะตลาดปัจจุบัน

  • 18 พ.ย. 2562
  • 11,186

ก่อนสิ้นปี 2562 เลือกลงทุน LTF/RMF กองทุนที่ใช่ในสภาวะตลาดปัจจุบัน เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาว 
PHATRA SmartMV LTF กองทุนที่มีแนวคิดการลงทุนแบบ Minimum Volatility ที่มีเป้าหมายเพื่อลดความผันผวนของผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนให้อยู่ในระดับต่ำกว่าตลาด โดยเน้นลงทุนในหุ้นดัชนี SET 100 และใช้การวิเคราะห์ด้วยโมเดลทางคณิตศาสตร์ในการเลือกลงทุนในหุ้นแต่ละตัว เริ่มต้นลงทุน 1,000 บาท 

PHATRA SG-AA RMF กองทุนที่ลดความเสี่ยงในการลงทุน โดยกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภทได้แก่ ตราสารหนี้ หุ้น ทรัพย์สินทางเลือก ทั้งในและต่างประเทศ โดยที่ผู้ลงทุนไม่ต้องกังวลกับการกระจายและการปรับเปลี่ยนพอร์ตด้วยตนเอง เพราะมีผู้จัดการกองทุน และที่ปรึกษาการลงทุนคอยทบทวนพอร์ตให้เหมาะสมกับมุมมองการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา เริ่มต้นลงทุน 1,000 บาท 


คำเตือน 
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย 

# อื่นๆที่น่าสนใจ