ข่าวและกิจกรรม

KKP จัดอบรมความรู้ด้านการเงินให้กับนักเรียนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

  • 12 ก.ย. 2561
  • 580

KKP จัดอบรมความรู้ด้านการเงินให้กับนักเรียนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายทัศนศึกษาภาษาจีน ให้นักเรียนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ระดับประถม 1 – 4 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษา ศิลปวัฒนธรรมจีน และการเงิน โดยนำทีมวิทยากรจิตอาสาของธนาคารเกียรตินาคิน ไปร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ในหัวข้อ 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง (รู้เป้าหมาย-รู้ออม-รู้ใช้จ่าย-รู้ลงทุน ) ผ่านรูปแบบการเล่นเกมส์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยทางการเงินขั้นพื้นฐานให้เยาวชน เมื่อวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานปิยะมาตานุสรณ์ บางนา กม.8 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 557 คน

# อื่นๆที่น่าสนใจ