ข่าวและกิจกรรม

ธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมจัดกิจกรรม “Pilot Test โครงการให้ความรู้เรื่องวินัยทางการเงินให้คนพิการ”

  • 3 ธ.ค. 2561
  • 343

ธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมจัดกิจกรรม “Pilot Test โครงการให้ความรู้เรื่องวินัยทางการเงินให้คนพิการ”

ธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมจัดกิจกรรม “Pilot Test โครงการให้ความรู้เรื่องวินัยทางการเงินให้คนพิการ”
 
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับธนาคารสมาชิกอื่นๆ ในสมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วยชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม นำทีมพนักงานจิตอาสาร่วมจัดกิจกรรม “Pilot Test โครงการให้ความรู้เรื่องวินัยทางการเงินให้คนพิการ” ระยะเวลา 2 วัน ให้แก่ผู้พิการที่ได้รับการจ้างงานในโครงการ “สมาคมธนาคารไทยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ซึ่งปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยผู้ดูแลผู้พิการ รวม 30 คน เพื่อออกแบบเครื่องมือและเนื้อหาสำหรับให้ความรู้ด้านวินัยทางการเงินให้คนพิการได้เรียนรู้วิธีการออมเงิน ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพย์สินของตัวเองและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 29 ต.ค. และ 19 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 – 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย
 
ทั้งนี้ คณะทำงานมีแผนที่จะขยายผลให้ผู้ผ่านการอบรมที่มีศักยภาพ เป็นวิทยากรเผยแพร่องค์ความรู้ต่อให้กับผู้พิการที่ปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศอีกกว่า 1,000 ราย ตลอดจนผู้พิการอื่นๆ ต่อไป
# อื่นๆที่น่าสนใจ