ข่าวและกิจกรรม

ธนาคารเกียรตินาคินนำลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ รับรางวัลฯ

  • 4 ธ.ค. 2561
  • 349

ธนาคารเกียรตินาคินนำลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรับรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นายสำมิตร สกุลวิระ (ขวา)  ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เป็นผู้แทนธนาคารเข้ารับรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 ประเภท Platinum Award และ Gold Awards ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับ SME ในกลุ่มธุรกิจประเภทบริการ จากนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสถาบันการเงินที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการลูกค้าให้มีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน สะท้อนให้เห็นการให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมกลุ่ม SMEs ที่เป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการนี้ ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจที่ธนาคารได้รับรางวัลสูงสุดจากประเภทธุรกิจบริการ ประกอบด้วย บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งได้รับรางวัล Gold Awards และ บริษัท มาร์โค่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งได้รับรางวัล Platinum Awards  ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

# อื่นๆที่น่าสนใจ