ข่าวและกิจกรรม

ธนาคารเกียรตินาคิน ให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน

  • 7 ธ.ค. 2561
  • 333

ธนาคารเกียรตินาคิน ให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินให้กับนักเรียน โรงเรียนวินิตศึกษา จ. ลพบุรี

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา สนับสนุนวิทยากรจิตอาสา ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินให้กับนักเรียนชั้นมัธยมโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนประจำจังหวัด เพื่อปลูกฝังเรื่องความสำคัญในการวางแผนการเงิน โดยเน้นให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 400 คน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

# อื่นๆที่น่าสนใจ