ข่าวและกิจกรรม

บล.ภัทร ส่งเยาวชนไทยร่วมงาน APEC Voices of the Future 2018

  • 21 ธ.ค. 2561
  • 539

บล.ภัทร ส่งเยาวชนไทยร่วมงาน APEC Voices of the Future 2018

 

บล.ภัทร ส่งเสริมการแสดงพลังทางความคิดของเยาวชนไทยบนเวทีโลก ด้วยการสนับสนุนส่ง 5 ผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมงาน APEC Voices of the Future 2018 หรือการประชุมผู้นำเยาวชนเอเปค ซึ่งจัดควบคู่ไปกับการประชุมสุดยอดผู้นำ APEC 2018 ที่เมืองพอร์ตมอร์สบี ประเทศปาปัวนิวกินี วันที่ 12–18 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยเชื่อว่าเวทีดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้เป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตสอดคล้องกับปรัชญา Philosophy of Wealth ซึ่งเป็นหลักการทำงานที่ภัทรใช้ในธุรกิจของการบริหารความมั่งคั่ง หรือ Wealth Management ที่เชื่อในการตัดสินใจบนข้อมูลและเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปประยุกต์สร้างผลงานที่มีคุณค่าทั้งในมิติของการลงทุนและการทำงาน

Cr. รายการเคลียร์คัดชัดเจน, NBT ช่อง 11 
https://csvpch11web1.ecartstudio.net/th/?p=159825

# อื่นๆที่น่าสนใจ