ข่าวและกิจกรรม

บทความพิเศษเรื่อง 'Commercial Bank VS Investment Bank'

  • 21 ธ.ค. 2561
  • 648

ติดตามบทความพิเศษเรื่อง 'Commercial Bank VS Investment Bank'

ร่วมติดตามบทความพิเศษเรื่อง 'Commercial Bank VS Investment Bank' โดยคุณอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในนิตยสาร Forbes Thailand ฉบับธันวาคม 2561

บทความนี้จะอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง Commercial Bank และ Investment Bank ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจุดยืนการทำงาน โครงสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และปัจจัยสู่ความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและบุคลากร ตลอดจนบอกถึงหลักการที่จะเชื่อมโยงธุรกิจ Commercial Bank และ Investment Bank ให้อยู่ในองค์กรเดียวอย่างราบรื่นและร่วมกันทำประโยชน์ได้ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น Business Model อันชัดเจนของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน

 

ดาวน์โหลดบทความ คลิก

# อื่นๆที่น่าสนใจ