ข่าวและกิจกรรม

บล.ภัทร ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท ดูโฮม

  • 30 ส.ค. 2562
  • 530

บล.ภัทร ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท ดูโฮม  เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  โดยนายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวานิชธนกิจ  นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข  กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน  นายณฤทธิ์  โกสาลาทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าทีมที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และนายสำมิตร สกุลวิระ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท  ดูโฮม  จำกัด (มหาชน) หรือ DOHOME  ในโอกาสทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกในวันที่  6  สิงหาคม  2562  ในฐานะที่ บล.ภัทร  ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกของบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจรของประเทศไทยในครั้งนี้  เสนอขายหุ้นไอพีโอที่ราคาหุ้นละ 7.80 บาท  ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าหลักทรัพย์กว่า 14,400 ล้านบาท ณ ราคาที่เสนอขาย และถือเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดที่เข้าจดทะเบียนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2562

# อื่นๆที่น่าสนใจ