ข่าวและกิจกรรม

KKP ส่งจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใสใจเรื่องเงิน รุ่นที่ 2”

  • 30 ส.ค. 2562
  • 509

KKP ส่งจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใสใจเรื่องเงิน รุ่นที่ 2”

นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการธนาคาร เป็นตัวแทนผู้บริหารธนาคารเกียรตินาคิน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน รุ่นที่ 2” ณ อาคาร Impact Forum เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งสมาคมธนาคารไทยจัดขึ้นตามแผนงาน Financial Literacy ในแผนงานยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อวางรากฐานความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินให้แก่นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยทำงานและเริ่มมีรายได้เป็นของตัวเอง โดยธนาคารฯ ได้ส่งพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมอบรม Train the Trainer จำนวน 62 คน เพื่อเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงให้กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

 

ทั้ังนี้ ธนาคารฯ มีแผนที่จะไปจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จำนวน 300 คน ภายในปี 2562

# อื่นๆที่น่าสนใจ